A váradi vasutasok megmentett zászlója visszatér

A váradi vasutasok megmentett zászlója visszatér

Huszonhárom esztendő száműzetés után hazatér a zászló, közölte a sajtóval és a meghívottakkal a MÁV Nagyváradi Vasutasok Köre elnöksége 1942. augusztus elején. A bujdosó lobogót, ahogy akkoriban nevezték, 1919-ben, a megszállás elől Szolnokra menekítették, ahol a MÁV Segédtiszti Olvasókör tagjai őrizték, vigyázták a váradi vasutas kollégák féltett kincsét.

1942 augusztusának első vasárnapján, Szolnokon már elbúcsúztatták a zászlót, amit augusztus 9-én Szent László városa visszafogad és a legméltóbb helyre teszi ki. A vasárnapi ünnepségek előtt, szombat este 8 órakor a MÁV Nagyváradi Vasutasok Köre a Szolnoki MÁV zenekarral együtt térzenét ad a Bémer téren. Az ünnepséget heteken át tartó lelkes munkával készítette elő a szervezőbizottság. A meghívón szereplő program szerint a zászló ünnepélyes fogadása reggel 8 órakor lesz az állomás előtti Budapest téren. Innen a Szolnoki MÁV zenekar hangjai mellett a résztvevők felvonulnak a Szent László térre. Az ünnepség a tervek szerint pontban 9 órakor kezdődik.

A MÁV “Turul” Dalegylet a Himnuszt énekli el elsőként, majd dr. Szecsey István m. kir. kormányfőtanácsos, MÁV üzletigazgató mond beszédet. A beszédet követően a zászlódíszítés ünnepsége kezdődik. A római katolikus és protestáns egyházak lelkészei is beszédeket mondanak.

Ezután Zombory Sándor Szilágyi György MÁV tisztviselő alkalmi versét szavalja el, amit a békéscsabai MÁV zene és Dalegylet énekeseinek műsora következik. A zászlószög beverése előtt Kortsmáros László országos képviselő, az Erdélyi Párt nagyváradi tagozatának elnöke mond ünnepi beszédet. A műsort a “Turul” dalegylet zárja a Szózat eléneklésével.  A délután is ünnepséggel telik majd, miután 16 órai kezdettel az Erzsébet-ligeti Sportpályán labdarúgó mérkőzést vív egymással a MAVOSZ Budapesti Vasutas SC és a Nagyváradi MÁV TK. csapata, este fél 9 órai kezdettel pedig a MÁV alműhely termeiben tartanak táncmulatságot.

Az ünnepségen  a zászlóanyai tisztet Des Echerolles Kuspér Gilbertné tölti be. Védnökök Báró Gerliczy Istvánné és dr. Szecsei Istvánné. A fővédnökök pedig dr. Cziffra Kálmán Bihar vármegye főispánja, dr. Szecsey István MÁV üzletigazgató, dr. Hlatky Endre Nagyvárad város főispánja.

Eddig a meghívó szövegéből szemlézgettünk, de lássuk a korabeli sajtóban megjelent tudósítást az 1942. augusztus 9-én, vasárnap megtartott ünnepségről. A sajtóban megjelent programismertetés után próbáljuk elképzelni az ünnepély hangulatát, a hétfői lapban megjelenő tudósítás alapján.

A vasárnap reggeli csodás időjárás rengeteg embert csábított ki a pályaudvar előtti Budapest térre. A tér verőfényben fürdött, a nemzeti zászlókat gyenge szél lobogtatta. A peronon kifeszített nemzetiszínű drapériák és az első sínpártól a váróteremig futó bordó plüss szőnyeg nagy ünnepség kezdetét jelezték. A Szolnokra átmentett vasutas zászló hazatértét köszöntötte a város közönsége. Már 8 óra körül megjelentek a szervezőbizottság tagja, a védnökök és dr. Hlatky Endre városi főispán is.

Pár perccel később már kint lobog a téren a hazatért zászló, rajta a Magyar Szent Korona és a Boldogságos szűz képe. Körülötte tizenkét testvérzászló leng, közöttük a Nagyváradra mentett aradi vasutasok zászlaja. A testvérvárosok küldöttségei is jelen vannak. Itt van Újdombóvár, Szolnok, Szeged, Debrecen, Zilah, Kolozsvár, Nyíregyháza küldöttsége is. Az ünnepség a téren a Himnusz eléneklésével kezdődik, majd az emelvényre lép Szentmiklóssy István Szolnok képviseletében és átadja a zászlót. Kovács Béla a váradi vasutasok emlékszalagját adja át a küldöttnek. Egy szolnoki kislány Nemes Endre, “Megérkezett a zászló” című ódáját adja elő. Az ünnepi beszédek elhangzása után a magyar Hiszekegy fohásza csendül fel száz és száz torokból.

Zárt rendekben, elől a vasutas díszszázad, majd a résztvevő sokaság indul el pattogó induló hangjaira, a Szent László tér felé. A hosszú Rákóczi út mentén százak állnak és köszöntik a menetet. Pontban 9 órakor a zászlóvivő menet a Kishídhoz ért. Az előkelőségek és a vendégek helyet foglalnak a dísztribünön. Az ünnep szónoka  Kortsmáros László országgyűlési képviselő.

A magasan lengő Országzászló alatt Kovács Győző karnagy vezényletével, a MÁV Dalárda elénekli a Himnuszt. A további szónokok ünnepi beszédeinek sorát, dr. Schiffert Béla püspöki helynök nyitja meg, majd Sulyok István református püspök beszél a nap jelentőségéről. Dr. Szécsey István kormányfőtanácsos lelkesítő beszédében méltatja a vasutas társadalom áldozatos, felelősségteljes munkáját és további jó munkára buzdít a magyar haza szolgálatáért, de beszédében nem feledkezik meg az új határok mögött maradt magyar vasutasok iránti szolidaritásról sem.

A délelőtti ünnepség a MÁV “Turul” Dalköre által elénekelt Szózattal és a zászlószög beverésével fejeződik be.

(A Nagyvárad napilap korabeli lapszámai nyomán)

Farkas László, Nagyvárad

Facebook