Év végi visszatekintő, avagy hol a beígért aszfaltozás Érmihályfalván?

Év végi visszatekintő, avagy hol a beígért aszfaltozás Érmihályfalván?

A mihályfalvi Bethlen Gábor, a Mester, a Wesselényi Miklós, a Vörösmarty Mihály utcákon évek óta kráterszerű gödrök éktelenkednek a járművezetők nem kis bosszúságára. Közülük három a város főteréhez kapcsolódik, amelyeket évtizedek óta képtelen leaszfaltoztatni a helyi önkormányzat. Sem önerőből, sem állami támogatásból nem futotta eddig rájuk. A Mester utca amúgy a város egyik legforgalmasabb utcája, hisz itt található a Bartók Béla művelődési ház is, amelynek keretében megyeszerte közismert kulturális élet zajlik.
Nagy esőzések idején az autósok messzire elkerülik – főleg az utóbbit és a Bethlen Gábort – ugyanis ha a gödrök megtelnek vízzel, a személyautók tulajdonosai se perc alatt vihetik javíttatni járműveiket.
A február végi rendes havi tanácsülésen Nyakó József polgármestertől elhangzottak többek között olyan ígéretek is, hogy idén, akár saját költségvetésből is elvégzik a csatornázási munkálatokat a Munkácsy Mihály (az Egészségügyi-Szociális Központtal szemközt), a Bem József (a Táblában), illetve a Bethlen Gábor (Kopasz) utcákban. Ezeket már lehet lesz csatlakoztatni a meglévő csatornahálózathoz, ugyanakkor ezekben az utcákban egyúttal aszfaltoznának is.
Sort kerítenek a Mester utca elejének burkolatára is (legalább az elejére) – a főtértől a Forráskút utcai elágazásig –, valamint a George Coşbuc utcára, a konzervgyár második kapujáig. Ezekbe is be volt tervezve az idei csatornázás, hogy később ne kelljen feltörni a burkolatot.

WesselényiSzó volt arról is, hogy nekilátnak a Wesselényi Miklós, a Vörösmarty Mihály, valamint a Brassai Sámuel utcák leaszfaltozásának is, amelyeket a Penészlek-projekt keretében terveztek be, és amely 6,3 kilométert foglalt volna magába. Azonban a pályázat az ország schengeni csatlakozásának a függvénye volt, érvényesítésére és kivitelezésére tehát a jelenlegi külpolitikai állás szerint még sokat kellene majd várni. Ennek hozadékaként a három utca aszfaltozására is. Tény, hogy a projekt már két választási kampányt is kiszolgált, de legalább a jóváhagyott tervek megvannak, azokra már nem kell költeni, persze amíg le nem jár a „szavatossági” idejük.
Bár kiemelték a fent említett három utcát a tervezetből (3,3 km), hogy ezeket majd önerőből teszik járhatóvá, de sem a megyétől beígért segítség nem érkezett meg, sem a helybéli adófizető polgárok nem tolongtak a városháza pénztáránál, hogy kifizessék adóikat (bizonyos cégek sem), amiből jobban gazdálkodhatott volna a város – magyarázkodott Nyakó József polgármester.
A Bethlen Gábor utca egy része pedig nem volt telekkönyvezve – Mihályfalván még most telekkönyveztettek be több olyan utcát is, amelyen közművesíteni kellett volna, de emiatt a „csekélység” miatt nem kerülhetett rá sor.

IMG_8283A Mester utcának a Forráskút utca elágazásáig tartó rövid szakaszára is holmi közművesítési prioritások miatt nem került sor, de már nem is nagyon firtattuk, mire nem futotta még és miért nem. Vannak érthető és elfogadható indokok, de vannak érthetetlenek is, miszerint a városnak még mindig vannak betelekkönyvezetlen utcái, holott van rá alkalmazott szakemberük, akinek ez lenne a kötelessége.
A lehetőségek függvényében azonban a járdák építésére sort kerítettek – mondja Karsai Attila alpolgármester. A mintegy 3300 méternyi szakasz a Horea, Kodály Zoltán, a Báthori István, Octavian Goga, Luis Pasteur, Arany János, Hajnal, Vörösmarty Mihály és Hunyadi Mátyás utcákra lett leosztva. Eddig 2752 métert sikerült leönteni, de év végére meglesz az egész betervezett rész – mondja Karsai.
A városközpontban a Márton Áron utca szakaszának térkövezése, illetve a Köztársaság és az Állomás utca kátyúzása szintén megtörtént. Legalább ennyi…

Sütő Éva

Facebook