Harmadjára is beiktatták

Harmadjára is beiktatták

2014 májusában a Néppárt érmihályfalvi tanácsosai benyújtottak a helyi tanácshoz egy olyan határozat-tervezetet, amelyben azt kezdeményezték, hogy azok a hatvanadik életévüket betöltött kisnyugdíjasok, akiknek jövedelme nem éri el a 630 lejt, minden évben húsvét, illetve karácsony alkalmával részesüljenek összesen 100 lej értékű élelmiszerjegy-támogatásban az önkormányzat részéről.
A beiktatott határozat-tervezet a városházán első iktatása után ismeretlen körülmények között eltűnt, de a Néppárt-frakció újból iktatta azt. A huzavona eredményeként a javaslat csak 2014 novemberében került napirendre, azonban az RMDSZ-es önkormányzati képviselők, mint eddig valamennyi néppártos javaslatot, ezt is leszavazták, ezúttal arra hivatkozva, hogy a hivatal szociális ügyekkel foglalkozó osztályán nincs kellő apparátus felmérni, illetve nyilvántartást készíteni a jogosult személyek számáról.
A Néppárt helyi tanácsosai azonban elkészítették a kimutatást, amelynek eredményeként közel 500 főt érintett volna a javasolt támogatás.
Tekintettel arra, hogy hasonlatosan az elmúlt esztendőkhöz, az RMDSZ helyi pártegyesülete és egyes rendezvények idén is több tízezer új lej támogatásban részesültek közpénzekből, mely közpénzek odaítélésének jogi kereteit az állami számvevőszék is kifogásolta és a legutóbbi jelentésében, többek között emiatt is elmarasztalta a helyi önkormányzatot, a helyi Néppárt-frakció tiltakozva a pazarlás ellen, idén újra napirendre tűzi a kisnyugdíjasok támogatásának ügyét a már megfogalmazott határozattervezet harmadszori iktatásával. Tesszük ezt azért is, mert meggyőződésünk, hogy ha Nyakó József polgármester „megérdemelte” az idén, hogy a város pénzén egy több mint 90 ezer új lejes luxus felszereltségű Skoda Octavia személygépkocsit vásároljanak számára, jut majd mintegy feleennyi a város időskorúinak támogatására is.
A fentiek szerint tehát a helyi Néppárt frakciója szeptember 21-i dátummal aktualizálta és újra iktatta a támogatásra vonatkozó határozat-tervezetet.

Az Erdélyi Magyar Néppárt érmihályfalvi szervezete

Érmihályfalva, 2015. szeptember 21.

Facebook