Közlemény a Néppárt Érmihályfalvi Szervezetének egyéves fennállása alkalmából

Nemrég ünnepelte az egyéves fennállását a Néppárt Érmihályfalvi Szervezete. Mozgalmas év áll mögöttünk. Rövid pártszervezési időszak után, rögtön a megméretkezés következett. Ennek eredményeképpen Érmihályfalva történelmében először fordul elő, hogy a Tanácsban nem egy, hanem két frakció dolgozik. Lehet, hogy sokaknak szokatlan ez a helyzet, amely amúgy a demokratikus működés egyik alapvető biztosítéka.
Tevékenységünk túlmutat a helyi politikai életben való részvételen. Tagjaink már évek óta résztvevői Érmihályfalva közösségi életének, számos kulturális, tudományos, oktatási rendezvény fűződik a nevünkhöz. A közösségben végzett tevékenységünk egy része természetesen politikai jellegű, ilyenek az autonómiával és nyelvhasználattal kapcsolatos fórumok, a képzések, a csapatépítők, az országos vagy regionális szintű rendezvények.
A Tanácsban az ellenzék szerepét töltjük be. A város vezetése kicsiben a kormányzati munkához hasonlítható. A várost az vezeti, aki a választásokat megnyerte és tanácsi többsége van. Az ő felelőssége a választási programjának végrehajtása.
Az ellenzék az ellensúly, vagy ellenőr szerepet tölti be. Neki van lehetősége kérdéseket feltenni, módjában áll véleményt megfogalmazni, módosításokat kérni. A tanácsi határozatokkal élen járni nem az ellenzék feladata. Érmihályfalván az elmúlt félév hatvanegynéhány határozati javaslat több mint 90%-át a jegyző fogalmazta, nem valamelyik frakció. Hasonló a helyzet a választási programokkal. A „kormányprogram” végrehajtását azokon lehet számon kérni, akik a pénzügyi források és az „apparátus” fölött rendelkeznek. Ellenzéki feladatunkat ígéretünkhöz híven konstruktívan látjuk el, a többségi előterjesztések túlnyomó részét mérlegelést követően támogattuk. Az általunk feltett kérdések, javaslatok számáról, intenzitásáról bárki meggyőződhet a nyilvános jegyzőkönyvek átböngészésével.
Időnként szócsatákba is keveredünk más színezetű kollégáinkkal. Önkritikát gyakorolva elmondhatom, hogy az időnkét vehemensre sikerülő hozzászólásokért 50%-ban hibásak vagyunk. A gyűléseken való kulturált viselkedés alapkövetelmény, még akkor is, ha ez moderálási kérdés is.
Amennyire természetes az, hogy a városvezetés teszi a dolgát, annyira természetes, hogy az ellenzék is teszi. Monitorizál, figyelemmel kísér. Ha betekintést kérünk a város dolgaiba, pénzügyeibe, az nem jelenti, hogy lopással vádolunk. Csak a dolgunkat tesszük, élni kívánunk jogunkkal és teljesíteni kívánjuk vállalásainkat. Bennünket is kérdeznek a lakosok, pl. az új alkalmazottakról, a város vagyonát képező ingatlanok vagy ingóságok használatáról. Ahhoz, hogy válaszolhassunk, nekünk is kérdeznünk kell. Erről a jogunkról nem mondhatunk le, ez közösségi érdek. A lakossággal való állandó párbeszéd érdekében tanácsosaink heti rendszerességgel tartanak fogadóórákat, hétfőtől csütörtökig délután 4 és 5 között.
A Néppárt szervezet elnökségében betöltött mandátumunk végére érve, ezúton is tisztújító közgyűlésre hívjuk minden tagunkat. Időpont: 2013. február 13. 19 óra. Helyszín: EMNT Iroda, Köztársaság u. 40.

Tisztelettel,
Dr. Szilágyi Ferenc, EMNP elnök
Érmihályfalva

Facebook