Szociális jegy és Skoda Superb – Önkormányzati híreink

Még most sem került napirendi pontra a szociális jegy!

2014. január 20-án az érmihályfalvi Néppárt kezdeményezte szociális jegyek kibocsájtását minden érmihályfalvi nyugdíjas számára, akik betöltötték a 60 évet és akiknek a havi jövedelme nem haladja meg a 630 lejt. A szociális jegyeket, évi két alkalommal, alkalmanként 100 lejes értékben bocsátaná ki az Érmihályfalvi Önkormányzat. Hasonló kezdeményezések más városokban már évek óta léteznek.
A törvény szerint határozati javaslatot tehetnek a helyi tanácsosok, a polgármester, az alpolgármester és a polgárok. A javaslatok szerkesztését a javaslattevők végzik a területi közigazgatási egység titkárának és jelen esetben a polgármester szociális szakapparátusának a támogatásával. Az igénylők számának a felmérése megtörtént. Az érmihályfavi Néppárt 2014. május 22- én újra benyújtotta a határozati javaslatát. Hónapokon keresztül nem történt semmi. Augusztus elején a jegyző által felszólítottak, hogy készítsünk szabályzatot az eljáráshoz, ami meg is történt. Ennek ellenére továbbra sincs napirendre tűzve a határozattervezet.
Furcsamód más esetekben sokkal hatékonyabban működik a Városháza. Példaként említenénk azt a szeptember 17- i rendkívüli tanácsülést, ahol az egyik napirendi pont alpontjában szerepel egy SKODA SUPERB személygépkocsi megvásárlása a polgármesteri hivatal részére, melynek értéke 131.000 lej (1 310 000 000 régi lej). A „hirtelen jött” felvetést (az éves költségvetésben nem volt betervezve ez a kiadás) a 12 RMDSZ-tanácsos megszavazta, a Néppártosok ellenszavazata mellett.
A szociális jegyeknek a karácsonyi ünnepekre való biztosítása csak a negyede lenne a fent említett személygépkocsi árának. Új gépkocsit sem lenne életbevágó venni, hiszen az önkormányzat 2-3 éve „újított” egy minden tekintetben kielégítő SKODA OCTAVIA személygépkocsit.

2014. június 5-én megjelent “Derült égből adósság” című cikkben Nyakó József leszögezte: ,,sem írott, sem szóbeli nyoma nem marad az előző városvezetéstől a szóban forgó, akkor 1.063 millió lejes adósságnak, mely mára 1.968 millióra nőtt, és nő tovább nap mint nap a megegyezésig”, valamint ,, A végrehajtó valóban kérte a város számláinak zárolását, ám maradtak olyan lehetőségek, melyek nem teszik a hivatalt mozgásképtelenné, tehát a mindennapi életünket nem befolyásolja”.
Írott nyoma csak maradt, elvégre a végrehajtócég egy bírósági végzést vett meg, ami azt jelenti, hogy volt egy szerződése a városnak azzal a céggel, aki a hálózatról a háztartási aknáig a bekötéseket végezte. Így a könyvelésben kellett szerepeljen a számla, amit ez a cég benyújtott, hiszen az elvégzett munka át volt adva hivatalosan.
Az önkormányzat számláinak a zárolása igaz. A város által fizetett napi büntető kamat, amit a város fizetett és fizet 1.152 lej (11.520 000 régi lej), ami havonta 34.560 lejt (345 600 000 régi lejt) tesz ki. A szeptemberi gazdasági bizottsági gyűlésen elhangzott, hogy a város a kormánytól sem kapta meg azt az összeget, amit ő kellett volna folyósítson.

Így utólag csak azt kérdezhetjük, hogy ki is volt kormányon és kiért/miért kell az adófizető ember a napi büntetőkamatot is fizesse?

 

Czeglédi Júlia, tanácsos

2014 Szeptember 3.

 

Facebook