Újabb eredmény: végre elkezdődött a Szacsvay felújításának versenytárgyalásra bocsátása

Újabb eredmény: végre elkezdődött a Szacsvay felújításának versenytárgyalásra bocsátása

Mint az ismert, a 2000-es évek elejétől Nagyvárad magyar iskolahálózata sajnálatos leépülési folyamat elszenvedője volt. Részben a demográfiai realitások, de főleg az önkéntes visszavonulás számlájára írható, hogy sorra szűntek meg a magyar elemi és általános iskolai osztályok, majd tagozatok a város peremkerületeiben, olyan iskolákban, ahol még a kilencvenes években is az adott tanintézmény diáklétszámának közel felét, harmadát magyar diákok tették ki. Így szűnt meg a magyar oktatás például a váradszőllősi Onisifor Ghibu Általános Iskolában, de a teljesség igénye nélkül említhetjük a volt 4-es számú, ma Oltea Doamna nevű általános iskolát, ahol 2005-ben, vagy az Alexandru Roman Általános Iskola esetét, ahol 2010-ben szűnt meg a magyar oktatás.

Ennek a sajnálatos leépülési folyamatnak két következménye is volt. Az egyik, hogy a peremkerületekben élő magyar családok egy része a városközpontban található magyar iskolákba íratták gyermekeiket, a másik pedig, hogy akik ezt nem tehették meg, arra kényszerültek, hogy a közeli, immár kizárólag román tannyelvű tanintézménybe írassák a diákokat.

A Néppárt 2019-ben Váradszőllősön végzett felmérése ugyanakkor azt mutatta ki, hogy a városi szórvány lét szélére jutott közösségben is van igény és demográfiai potenciál a magyar anyanyelvi oktatás újraindítására, vagyis van elegendő magyar szülő és gyermek, akik igényelnék a magyar tannyelvű osztályok indítását. A Néppárt stratégiai célja, hogy a megyeszékhely minden negyedében legyen magyar nyelvű oktatás az óvodától az elemi osztályokon át az általános iskoláig bezárólag úgy, hogy közben a belváros magyar iskolaközpontjait is tovább fejleszthessük. A teljes oktatási autonómiára törekedve az újonnan létrehozott magyar tagozatokat jogi értelemben a legközelebbi magyar tannyelvű magyar iskolához sorolnánk be, miközben maguk az osztályok az adott városnegyed iskolaépületeiben működnének, ott ahol már a korábbi megszűnés előtt is léteztek. Szükség szerint így akár két új önálló magyar általános iskola is létesülhetne a Sebes-Körös déli oldalán, valamint a Rogériusz lakónegyedben. Kiemelt célunk tehát az, hogy minden magyar, vagy akár vegyes családban élő gyermek hozzájuthasson a magyar nyelvű oktatás teljes spektrumához, lakóhelyéhez a lehető legközelebb.

Mindeközben a nagyváradi magyar oktatás egyik zászlóshajójáról, a Szacsvay Imre Általános Iskoláról sem feledkezünk meg. Miután még tavaly ősszel a nagyváradi önkormányzat elfogadta azokat a műszaki és gazdasági mutatókat, melyek szükségesek a Szacsvay Imre Általános Iskola főépületének felújításához, a további munkafázisokat hosszú hónapokra megakadályozta a koronavírus járvány, és az annak következtében a helyi költségvetésben történt forrás átcsoportosítás. Most örömmel könyveljük el, hogy Zatykó Gyula néppártos polgármesteri tanácsadó és Habinyák István, a Szacsvay iskolatanácsának tagja kitartó lobby tevékenységének köszönhetően a nehezebbé vált gazdasági helyzet ellenére az önkormányzat nem tette félre ezt a számunkra kiemelten fontos ügyet, és talált forrást a kivitelezésre. Az 5,2 millió lej értékű, saját erőből megvalósuló beruházással tehát, a most kiírt közbeszerzési eljárás lezárulta után alapjaiban újul meg az iskola épülete, XXI századi méltó körülményeket teremtve diákjaink számára.

Ugyanakkor köszönet illeti a szülőket, akik folyamatosan kiálltak az iskola mellett, sokszor erejükön felül támogatva azt, valamint hálával tartozunk az intézményben dolgozó pedagógusoknak, akik a sokszor embert próbáló körülmények ellenére és a fojtogató bürokrácia dacára is lelkiismeretes munkájukkal tudásuk legjavát adják át a következő nemzedéknek, tovább öregbítve az iskola hírnevét.

A Néppárt a nagyváradi magyar iskolahálózat fokozatos, és fenntartható fejlesztését, megerősítését tűzte ki célul, ez szerepel Zatykó Gyula polgármesterjelöltünk programjában is. Súlyos hiányosság, és nem tartható állapot, hogy egyes iskoláink diákjai saját lehetőség híján az iskolától távol eső, esetenként más intézmény tulajdonát képező sportpályáját kényszerüljenek használni, értékes időt vesztegetve el ezzel. A sportolási lehetőség kiemelten fontos a gyerekek harmonikus testi-lelki fejlődése érdekében, ezért szorgalmazzuk, hogy minden tanintézmény közvetlenül az iskola épületében vagy mellette kapjon megfelelő sportpályát. A város összes negyedében, minden magyar diáknak jár az anyanyelvi, minőségi, testet-lelket harmonikusan fejlesztő oktatás lehetősége, a Néppárt ennek megteremtésén dolgozik most, és a jövőben is.

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete

Facebook