Adatkezelési tájékoztató

Mik azok a cookiek?
A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Miért jók nekem?
Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten.

Sütik (cookie-k) az Érintő Hírportál szolgáltatásaiban
Oldalaink minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében az Érintő Hírportál szolgáltatásaiban sütiket („cookie”) használunk. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű. A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét.

Az Érintő Hírportálon olyan sütik is alkalmazásra kerülnek, melyek névtelen statisztikai adatokat gyűjtenek arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, milyen tartalmakat tekintenek meg és esetlegesen mely videofilmeket nézik meg.

A sütik tárolásával böngészője megjegyzi, hogy elfogadta-e a sütik használatát, így az nem fog minden látogatáskor megjelenni önnek. Amennyiben törli a böngészője előzményeit, beleértve a sütiket, az oldal látogatásakor újból tárolásra fognak kerülni az Érintő Hírportálon alkalmazott sütik.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A cookiek alkalmazásáról az alábbi tájékoztatóban bővebben értesülhet.


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Érintő Hírportál

www.erinto.ro

 

I. Tájékoztatás módja

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) az Érintő Hírportál által nyújtott – végfelhasználói készülék típusától független – internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, nyereményjátékok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetések, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre az Érintő Hírportál jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.Az Adatkezelési Tájékoztató az Érintő Hírportál által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, Az Érintő Hírportál által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában vagy egy egyedi adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Egyedi Adatkezelési Tájékoztató) vagy Az Érintő Hírportál által meghatározott egyéb tájékoztatás rendelkezik az Érintő Hírportál által a konkrét Szolgáltatással összefüggésben az érintettek (továbbiakban külön-külön: Felhasználó, együttesen: Felhasználók) vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy az Érintő Hírportál mely harmadik személyek részére továbbít személyes adatot. Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató jelen Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen értelmezendő. Amennyiben a Szolgáltatásnak nincs Egyedi Adatkezelési Tájékoztatója, jelen tájékoztató értelmezése során Egyedi Adatkezelési Tájékoztatón a Szolgáltatás általános szerződési feltételeit vagy Az Érintő Hírportál által meghatározott egyéb tájékoztatást kell megfelelően érteni.
 3. Az Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek (pl. nyereményjáték szabályzat, weboldal felhasználási feltételei, pályázati szabályzat, stb., továbbiakban: Felhasználási Feltételek) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. Az Érintő Hírportál jogosult a Felhasználási Feltételek módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Felhasználási Feltételek hiányában is jogosult az Érintő Hírportál jelen Adatkezelési Tájékoztatót, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani, amely rendelkezések – az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben.Az egyes Érintő Hírportál Szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az Érintő Hírportál az Adatkezelési Tájékoztató és a kapcsolódó Egyedi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.

II. Adatkezelés elvei

 1. Az Érintő Hírportál a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.Az Érintő Hírportál elkötelezett Szolgáltatásai Felhasználói személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.
 2. Az Érintő Hírportál kizárólag a Felhasználó Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.
 3. Az Érintő Hírportál minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

III. Adatkezelés célja

Az Érintő Hírportál adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása.A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;

c) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

e) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;

f) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

g) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

h) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum, fotóalbum, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;

i) közösségi portál esetén internetes közösség alkotása, a Felhasználók egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, Felhasználók által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása, a Felhasználási Feltételekben meghatározott internetes közösség informálása a közösségben zajló a Felhasználóval kapcsolatos eseményekről;

j) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

k) az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott további cél.
A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében Az Érintő Hírportál a Felhasználó által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve az Érintő Hírportál, valamint a külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k által az Érintő Hírportál üzemeltetésében álló weboldalakon észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Érintő Hírportál weboldal(ak)on célzott tartalmat jelenítsen meg, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Érintő Hírportál a célzott tartalomszolgáltatáshoz és hirdetés-megjelenítéshez külső szolgáltatót vehet igénybe.

IV. Kezelt adatok

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 2. Egyes Szolgáltatásokra kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más Szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 3. Az Érintő Hírportál Szolgáltatásai során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.
 4. A felhasználói élmény fokozása az Érintő Hírportál az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint naplózza a Felhasználók egyes technikai adatait, valamint konverziós eseményeit.

V. Adatkezelés időtartama

 1. Az Érintő Hírportál kezeli a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó – regisztráció, valamint a Szolgáltatás, annak részszolgáltatásai igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett személyes és egyéb technikai adatait.
 2. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználó inaktivitása, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

VI. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. Az Érintő Hírportálon regisztrált Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését. Az Érintő Hírportálon regisztrált Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.).
 2. Az Érintő Hírportál által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Érintő Hírportál által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartamának lejártáig. Az Érintő Hírportál által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. Az Érintő Hírportál által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben:http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven),http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

B. Tájékoztatás

 1. Az Érintő Hírportálon regisztrált Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Érintő Hírportál által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatásról.
 2. Az Érintő Hírportál a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Érintő Hírportál a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. Ha Az Érintő Hírportál a honlapon regisztrált Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése az Érintő Hírportál-nál

 1. Az Érintő Hírportál az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.
 2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket Az Érintő Hírportál a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.
 3. Amennyiben az Érintő Hírportál az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban az Érintő Hírportál részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt az Érintő Hírportál a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Érintő Hírportál vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
 4. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintő Hírportál akkor biztosítja a VI. pontban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – az Érintő Hírportál vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

IX. Adatfeldolgozás

Az Érintő Hírportál Szolgáltatásai nyújtása, a Felhasználók kiszolgálása és a Szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.

X. Külső szolgáltatók tevékenysége

A. Külső közvetítő szolgáltatók

A Szolgáltatások igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak egyes szolgáltatók (Google Inc., Iwiw Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Twitter Inc., Facebook Inc.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint. Az Érintő Hírportál az ennek során számára továbbított adatokat a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.
A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:
Facebook: http://www.facebook.com/full_data_use_policy
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
Google+: https://www.google.com/intl/hu/+/policy
https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html
Gmail: http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/accounts/TOS?loc=HU&hl=hu
Twitter: http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/tos

B. Webanalitikai külső társaságok

 1. Az Érintő Hírportál web alapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. Az Érintő Hírportál ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – Az Érintő Hírportál-től függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó Az Érintő Hírportál weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő hasznosításához:
 2. Az Érintő Hírportál a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads.
 3. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacont és Click Taget alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.
Facebook
Érintő hírportál