A közbeszerzési bizottság ázsiója

A közbeszerzési bizottság ázsiója

Mihályfalván pénteken tartotta augusztusi tanácsülését a döntéshozó testület, amelyet dr. Turucz Mária elnökölt. Napirenden volt többek között az idei fakitermelésből származó tüzelő árának meghatározása is. Mint ahogyan Nyakó József polgármestertől elhangzott, a város erdejéből idén is meghatározott mennyiségű fát lehet majd kitermelni, így valószínűleg ezen a télen sem tudnak majd minden igényt kielégíteni. Az őszi vágás előtt ritkítás lesz, az abból származó fa 150 lej, vagyis jóval olcsóbb a törzsfához képest, amelynek idén tavasszal 200 lejbe került köbmétere.

tanácsülés mihályfalva1Megszavazták Csűri József újbóli  és ismételten átmeneti kinevezését az Egészségügyi-Szociális Központ élére, akinek bérezése (bruttó havi 5500 lej) kisebb vitát váltott ki az ellenzéken belül, ugyanis az ápoló személyzet valamint az orvosi asszisztencia javadalmazása messzemenően alul marad nevezett menedzser javadalmazása mellett. Az ápoló személyzet béremeléséről is szó esett ugyan, de konkrétumok nem hangzottak el. Czeglédi Júlia néppártos pénzügyi bizottsági tag kérte a régi/új igazgató munkaköri leírását és azt is, milyen pályázati lehetőségeket aknázott ki az elmúlt négy esztendőben, ugyanis a tanácsos érvelése szerint eddig minden munkálatot közpénzen végeztek az intézmény keretében. Azonban a törvény garantálta új bérezés nem indokol sem több, sem kevesebb munkát, a munkaköri leírás sem változik általa – hangzott el a plénumban.

A leghevesebb vitát a közbeszerzési (licit) bizottság tagjainak pótlása váltotta ki, mivel ez a testület foglalkozik a szerződéskötésekkel, eladásokkal, vásárlásokkal, vagyis minden olyan pénzügyi mozgással (az ellenzék szerint kétesekkel is), amelyek  többször is heves konfrontációkat váltottak ki a frakciók között az elmúlt négy esztendőben (a volt Comcereal féle beltelek áron aluli eladása, valamint az RMDSZ helyi alelnökétől áron felül megvásárolt zsombékos és egyebek). Mivel ennek a bizottságnak „valamiért” felettébb nagy az ázsiója, így felettébb nagy a tumultus is körülötte.

Pap Sándor néppártos tanácsosnak elvetették azon javaslatát, miszerint az egész bizottságot válasszák újra, ne csak a hiányzó tagokat pótolják (tanácsosok, akik nem kaptak újabb megbízatást), elvégre új közigazgatási időszak kezdődött. Pap Sándor szerint minden pártnak képviseltetnie kellene magát a bizottságban ahhoz, hogy ne férjen kétség a közbeszerzések, vételek, eladások tisztaságához.

A szavazatszámlálások után Németh Elvirával (PSD) és Horváth Sándorral (RMDSZ) egészült ki a licitbizottság, az ezzel kapcsolatos óvásokat elbíráló testület pedig Csengeri Csongorral (RMDSZ) és dr. Turucz Máriával (RMDSZ) vált teljessé.

tanácsülés mihályfalva2Az „egyebeknél” az adott okot vitára, hogy Csengeri Csongor szeptemberben leköszönő igazgató percekig győzködte a döntéshozó testületet, hogyan nem lehet megoldani azt, hogy az iskolabusz egy vasúton túli utcában lakó mozgássérült gyermeket is beutaztasson az iskoláig. A szóban forgó kérést Németh Elvira önkormányzati képviselő tolmácsolta a szülők nevében.

Nagy László tanácsos azzal tett pontot a vitára, hogy a kérdéshez emberséggel kell közelíteni, nem pedig kifogásokat keresni megoldás helyett. A busznak igen is kötelessége megtenni azt a 300 méteres kitérőt, hisz az a rendeltetése.

Hogy mennyiben helytálló Pap Sándor néppártos önkormányzati képviselő azon megállapítása-állítása, hogy a szociáldemokraták (PSD) paktumot kötöttek helyi szinten is az RMDSZ-el, még érdemben visszatérünk.

Németh Elvira PSD-s tanácsos kérdésünkre cáfolta az ügyet.

Sütő Éva

 

 

 

Facebook