A kultúra nem lehet a politika szolgálóleánya, még Nagyváradon sem

A kultúra nem lehet a politika szolgálóleánya, még Nagyváradon sem

Napjainkban, harminc évnyi „sikeres” érdekérvényesítést követően, a többségi román társadalom anyagi viszonyaihoz képest jócskán szerényebb körülmények között itthon maradt erdélyi magyarság számára könyvkereskedést fenntartani elsősorban nem anyagi haszonszerzés, hanem elkötelezett szolgálat kérdése. Ilyen körülmények között érthetetlen az a botrány, mely az elmúlt héten a Dávid Könyvkereskedés nagyváradi könyvesboltjának kilakoltatása kapcsán robbant ki annak nyomán, hogy a boltnak helyet adó Sonnenfeld-palotát magyar állami támogatással megvásárló Iskola Alapítvány igazgatója, Nagy Zoltán Levente világossá tette, az épületben beinduló „Magyar Ház” koncepciójába nem illik bele a magyar könyvesbolt, már csak azért sem, mert az profitorientált tevékenységet folytat. Az eset kapcsán kötelességünk az alábbiakat rögzíteni.

Nagyvárad megmaradt negyvenötezres magyarságát jelenleg csupán két, új kiadványokat is forgalmazó könyvesbolt szolgálja. Ezek közül az egyik a városban hatodik éve működő Dávid Könyvkereskedés. Számunkra tehát a kilakoltatásra ítélt könyvesbolt fontos, hiánypótló feladatot ellátó, védendő, értéket hordozó helyszín, mely álláspontunk szerint elsősorban kulturális intézmény és nem vállalkozás.

A profit emlegetését különösen olyan körülmények között tartjuk szemforgatónak és álságosnak, hogy közismert tény, hogy Nagy Zoltán Levente alapítványi igazgató – nem mellesleg Kelemen Hunor pártelnök kabinetigazgatója –  2016-ban azzal keveredett botrányba, hogy egy, az Iskola Alapítvány által kibérelt kolozsvári főtéri ingatlant adott tovább jóval kedvezőbb feltételek mellett, étterem indításának céljával, feleségének, annak a Debreczeni Hajnalnak, aki „véletlenül” éppen annak a Progress Alapítványnak az igazgatója, amely a korábbi Előre napilap utódjának számító és RMDSZ-közeliként számon tartott maszol.ro hírportál tulajdonosa. Érdekességként jegyezzük meg, Nagyék a Sonnenfeld-palotába is terveznek éttermet indítani, bizonyára szigorúan nonprofit jelleggel.

Továbbá károsnak ítéljük, hogy városunk kulturális életének hosszútávú stratégiai kérdéseivel, jelesül egy kulcsfontosságú magyar művelődési központ megszervezésével olyan külsős szervezet foglalkozik, melynek vezetője semmilyen helyi kötődéssel, illetve az alapvető helyi ismeretekkel sem rendelkezik, jellemzően tájékozatlan, példának okáért, jelen esetben, a sajtóban megjelentek szerint a könyvesbolt és a tulajdonos neve között sem tud különbséget tenni. Egy olyan komoly művelődési hagyományokkal rendelkező város, mint Nagyvárad, ennél többet érdemel.

Károsnak ítéljük ugyanakkor, hogy a nemes szándékkal, magyar állami segítséggel megalapítandó új intézmény létrehozása kapcsán az Iskola Alapítvány a szervezési, előkészítési feladatokat jól látható módon a nem RMDSZ-közeli szakemberek és szervezetek teljes mellőzésével végzi. Joggal merül fel tehát a kérdés, kulturális központ létesül-e, avagy az eredeti szándékhoz képest egyéb irányba kívánják-e eltéríteni az új intézmény működését?

Manipulatívnak tartjuk, hogy a könyvesbolt kilakoltatását Nagy Zoltán Levente elnöki kabinetigazgató a kulturális missziós feladatot ellátó Bunyitay Könytvár Sonnenfeld-palotába történő költöztetésével felmerülő helyigénnyel igyekszik igazolni. Minden bizonnyal, kis jószándékkal, az 5500 négyzetméter kifejtett területű épületben mindkét célra lenne elegendő hely. Ugyanakkor méltatlannak ítéljük a két ügy egymás elleni kijátszását.

Összegzésképpen azzal a kéréssel fordulunk az Iskola Alapítvány igazgatójához, ne tetézze azon nagyváradi állapotokat, melyek miatt – pártjának „hála” – lassan egyetlen fontos kulturális rendezvény sem zajlik le anélkül, hogy csatolt áruként, legyen szó színházi előadásról, kiállításmegnyitóról, vagy könyvbemutatóról, valamelyik párttársának szónoklatát ne kellene elszenvednünk. Eszerint azt kérjük, a Sonnenfeld-palotában létrehozandó új nagyváradi kulturális központ megszervezésébe és működtetésébe, pártállástól függetlenül, vonják be Nagyvárad valamennyi, közösség- és művelődésszervezésben értékes munkát felmutató civil szervezetét és személyiségét, és ne sajátítsák azt ki politikai vagy egyéb céljaik szolgálatában. Ugyanakkor azt is kérjük, az új szervezői stáb találjon módot arra, hogy a Dávid Könyvesbolt továbbra is a jelenlegi helyen folytathassa tevékenységét.

A történtek kapcsán végezetül annyit állapíthatunk meg, hogy továbbra is érvényes azon megállapítás, melyet egy újságíró tett néhány esztendővel ezelőtt, mikor az RMDSZ a város első rendszerváltás utáni augusztus 20-i ünnepségére is ellenrendezvényt szervezett, jelesül: „Nagyvárad RMDSZ-sújtotta övezet”.

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete

Facebook