A magyar érdekképviselet újabb csúfos bukása

A magyar érdekképviselet újabb csúfos bukása

Ma, 2020. május 13-án a román parlament elfogadta a június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának emléknapját, mint román nemzeti ünnepet. Ez a lépés várható volt az elmúlt hetekben tapasztalt erősödő magyarellenes kirohanások fényében, amelyekkel a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) a katasztrofálisan alkalmatlan válságkezeléséről próbálta elterelni a figyelmet. A mai törvény elfogadása viszont túlmutat minden eddigi magyarellenes lépésen, és bizonyosságot ad arról, hogy érdekképviseletünk milyen szinten alkalmatlan a feladatai ellátására.

Ennek a törvénynek a szándéka nem lehet más, mint a magyar nemzet megalázása, tudva azt, hogy Románia jelenleg nem a trianoni békediktátum alapján bitorolja Erdélyt, hanem az 1947-es párizsi békeszerződések alapján. A magyar érdekvédelem pedig magatehetetlenül nézi végig, hogy a magyarság egyik legtragikusabb történelmi eseményét nemcsak a román vidékeken, hanem az erdélyi magyar közösségekkel is megünnepeltetik.

Az elmúlt években láthattuk, hogy milyen siralmas eredményei vannak az apró lépések semmittevő politizálásának. Láthattuk, hogy a Bukarestbe és Brüsszelbe küldött képviselőink nagy része milyen eredményesen kufárkodott saját magánérdekei és pozíciói kapcsán, viszont mennyire közömbösen és tehetetlenül nézte végig közösségünk tagjainak elhurcolását, nemzeti jelképeink tiltását és az Úz-völgyében eltemetett hőseink sírjainak meggyalázását.

A mai nap az erdélyi magyar közösség tragédiája és az érdekeinket képviselni hivatott politikusok egy újabb szégyenfoltja. Joggal merül fel a kérdés, hogy harminc év eredménytelenség után van-e keresnivalónk a bukaresti törvényhozásban, ha csak magatehetetlen szemtanúi lehetünk az újabb és újabb magyar ellenes lépéseknek. Egyszer s mindenkorra bizonyítékot kaptunk ma arra is, hogy a vegyes és román politikai pártokkal való együttműködés buta ábrándja csak az önfeladást jelenti, és közösségünk vesztét fogja eredményezni.

Vérlázító, hogy ismét szótlanul kell tűrnünk közösségünk megalázását, és ezentúl törvény írja majd elő, hogy megünnepeljük nemzetünk tragédiáját. Egy újabb jó okunk van rá, hogy a közelgő választásokon elkergessük az apró lépésekben gondolkozó, folyamatosan önfeladó kompromisszumokat kereső és pozíciók reményében a közösségi érdekekkel kufárkodó magyar politikai elitet.

Erdélyi Magyar Ifjak

2020. május 13.

Facebook