A nagyadósoknak kedvezve elengedték a kamatokat és a büntetőkamatokat

A nagyadósoknak kedvezve elengedték a kamatokat és a büntetőkamatokat

A csütörtöki rendes havi tanácsülésen az érmihályfalvi képviselő-testület megszavazta azt a határozat-tervezetet, amely az adók kamatainak és büntető kamatainak eltörlését irányozta elő. A tanácsosok 11 igen (9 RMDSZ – egy képviselő hiányzott + 2 szociáldemokrata) és 4 tartózkodás (EMNP)  –  a nemzeti liberálisok tanácsosa nem volt jelen –  jóváhagyták a tervezetet, ami az elmúlt hónapban közvitára is lett bocsátva (kifüggesztett és online változatban is), de a lakosság részéről nem érkezett semmilyen reakció.

Mint arról már beszámoltunk, idén nyáron az állami költségvetés felé tartozók számára a kormány hozott egy olyan határozatot (később kiterjesztették a helyi tanácsokra is, miszerint kamat és büntetőkamat kifizetése nélkül rendezni lehet az elmaradt befizetési kötelezettségeket, bár a kormányhatározat nem tette kötelezővé annak lefelé történő alkalmazását is).

A kormányrendelet a 2018. decemberi állapotokat veszi alapul, a kifizetési határidő pedig 2019. decembere. Az engedmény mind a magán, mind a jogi személyekre érvényes, és nem állapít meg összeghatárt. Az adósok úgy élhetnek a lehetőséggel, ha a kérvény letételének idején a tartozás összegét is rendezik.

Vagyis, mint ahogyan az októberi tanácsülésről szóló beszámolóban is írtuk, december közepéig lehet majd letenni az elengedésre vonatkozó kérvényeket. (A szemétdíjhoz kapcsolódó kamatok és büntetőkamatok is az elengedés hatálya alá esnek.)

Az viszont nagy érvágás lesz a helyi önkormányzat költségvetésének, hogy a határozat-tervezet megszavazásával sok rosszul fizető cég és vállalkozó ússza meg adósságainak nagy részét, és csak ösztönzésképpen fog hatni egy újabb hasonló kamat és büntető kamat elengedésének kivárására.

A napirendi pont megszavazása szintén heves vitába torkollott annak ürügyén, hogy a város költségvetése nem nélkülözhetné ezeket az összegeket (a város kintlévősége 1.153 000 lej). Ugyanis nem a szemétdíjak büntetőkamataiból lehetne felduzzasztani a költségvetést, hanem leginkább a nagy tartozások által felgyűlt kamatokból. Pap Sándor néppártos tanácsos kérdésére, hogy mennyi az elengedett összeg (meglehet, nagyobb, mint a tartozás), nem jött válasz.

A rendszeres adófizetők, akik tudomást szereztek a határozat-tervezet előterjesztéséről és megszavazásáról, valamint a Németh Elvira szociáldemokrata tanácsos által említett klientúrának szánt “karácsonyi ajándékról”, azok már említették, hogy ők se fognak ezentúl évtizedekig adót fizetni. Várják majd az erre vonatkozó új “amnesztiát”.

S. É.

Facebook