A Transregio keretében biztosítanának buszjáratokat a Hegyközben

A Transregio keretében biztosítanának buszjáratokat a Hegyközben

Sajtótájékoztatón ismertette Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke és Habinyák István, a Néppárt nagyváradi szervezetének alelnöke a Nagyváradhoz közeli magyar falvakat érintő, áldatlan tömegközlekedési helyzettel kapcsolatos, megoldási javaslatokat.

Mint ismert, a Hegyköz településein az egyik buszjáratot üzemeltető cég, veszteségességre hivatkozva, megritkította járatai számát, nehéz helyzetbe hozva ezzel a megyeszékhely munkahelyeire és iskoláiba ingázó helyi lakosokat.

Zatykó Gyula elmondta: a nagyváradi metropolisz övezethez tartozó tizenkét önkormányzatból kettő (Bors és Váradszentmárton) tagja a Transregio elnevezésű kistérségi társulásnak, melynek fő tevékenységi területe a közszállítás. Ezeken a településeken a nagyváradi helyi közlekedési vállalat (HKV-OTL) rendszeres, jól kihasznált buszjáratokat tart fenn. A Néppárt politikusa kifejtette, a Hegyköz települései társulási szerződéssel csatlakozhatnának a Transregióhoz, így lehetőségük lenne arra, hogy kérjék a HKV-t rendszeres buszjáratok indítására. Ezzel a nagyváradi városvezetés által tett megoldási javaslattal mindkét fél kölcsönös előnyökhöz jutna, hiszen a hegyközi magyar emberek könnyebben eljutnának a megyeszékhely iskoláiba és munkahelyeire, Nagyvárad munkaerőhiánnyal küzdő cégei pedig a közvetlen közelből jutnának munkaerőhöz.

Zatykó Gyula szót ejtett a járatok rentabilitásáról is. A várható költségek miatt a hegyközi buszjáratok valószínűleg veszteséget termelnének, így azok kompenzálására anyagi forrást kell előteremteni. Itt jutna szerephez a Bihar Megyei Tanács, mely a törvény által megengedett módon, anyagi eszközökkel támogathatná a Transregióhoz csatlakozó önkormányzatokat a buszjáratok fenntartásában. Ha mindez megvalósul, a HKV-ra egy hatvan új buszból álló flotta beszerzése várna, amit EU-s támogatások felhasználásával, közbeszerzési eljárások keretében fokozatosan, egészen 2023-ig hajtanának végre.

Habinyák István, a Néppárt nagyváradi szervezetének alelnöke beszámolt arról, hogy a buszjáratok indítása érdekében – támogatva a nagyváradi önkormányzat javaslatát – a Néppárt hegyközi alapszervezetei rövid idő alatt több mint 400 támogató aláírást gyűjtöttek össze, melyeket iktattak is a Transregio-nál. Következő lépésben a Néppárt helyi önkormányzati képviselői határozati javaslatokat nyújtanak be az érintett önkormányzatoknál, amiben kérik az adott település és a Transregio közötti társulási szerződés megkötését.

Habinyák és Zatykó reményét fejezte ki, hogy pártállástól függetlenül mindenki támogatni fogja – a helyi önkormányzatokban– a néppártos javaslatot, hiszen az a hegyközi emberek érdekeit szolgálja.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája

Facebook