Agrárkonferencia volt Bihardiószegen

Agrárkonferencia volt Bihardiószegen

November 7-én, szombaton a bihardiószegi művelődési házban került sor az Érmelléki Gazdák Egyesületének (ÉGE) harmadik agrárkonferenciára.
A fő hangsúlyt ezúttal is a gazdák minél szélesebb körű tájékoztatására fektették, ugyanakkor a mezőgazdaság időszerű témáiról is hallhattak a jelenlévők.
A bihariakon kívül a Szatmár megyei gazdák is képviseltették magukat.

érmelléki gazdák egyesületeAz illusztris vendégek között jelen volt Dr. Pepó Péter és Dr. Sárvári Mihály, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karához tartozó Növénytudományi Intézet professzorai, Stefan Marius, a Bihar Megyei Agrárkamara elnöke, Dr. Hancsók Szabolcs, a magyar Földművelésügyi Minisztérium – Kárpát-medencei Együttműködések referense, valamint Nagy Máté András, a Bihari HACS (Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe Lângă Frontiera cu Ungaria / Bihar Megyei Helyi Akciócsoport Magyarország Határa Mentén) munkatársa.
Jelen volt Ványi Attila, az Érmelléki Gazdák Egyesületének elnöke, valamint Csomortányi István, a gazdaegylet ügyvezető elnöke is.
Köszöntő beszédében Ványi Attila vázolta a helyi mezőgazdasági viszonyokat, kitért a térség természet adta lehetőségeire, különösen az Érmellék, illetve Bihardiószeg borászati múltjára és jelenére, beszélt a helyi mezőgazdászok nemes elhivatottságáról, akik a folyamatos kudarcok ellenére sem adják fel a föld megmunkálásának ősi, lelkiismeretes feladatát.

12186833_836333716483866_1890749382605858427_oCsomortányi István ügyvezető elnök a 2013-ban megalakult gazdaegyesület eddigi tevékenységét ismertette. Kitért a gazdakataszteri nyilvántartás fontosságára, valamint felsorolta azokat a programokat is, amelyeken az elmúlt esztendőkben részt vettek, illetve szerveztek. Itt említette a magyarországi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK), valamint az AgroMash gépexpón való részvételt, az albisi rozsarató szervezését, a Magyarok Kenyeréhez való hozzájárulást, valamint beszélt a tavasz folyamán szervezett tizenegy érmelléki településen tartott szakmai tájékoztató körútról is.

érmelléki gazdák egyesülete 2015Az előadások sorát Dr. Sárvári Mihály professzor nyitotta meg, aki a klímaváltozás kialakulásának okait, hatásait ismertette, a Debreceni Egyetem keretében működő Látóképi Kísérleti Telep eredményeinek alátámasztásával. Előadásában beszélt az utóbbi évek nem megfelelő csapadékeloszlásáról, a talajok vízellátottságáról.
Az előadás folytatásában Dr. Pepó Péter, az egyetem tanára elmondta, hogy az aszályos időjárás elleni védekezés komplex feladat. Ismertette, mennyire fontosak a biológiai alapok, értve ez alatt a megfelelő növényfajta-választás fontosságát. A talajművelés jelentőségét is kiemelte, példaként említve a talajművelés utáni zárás fontosságát, mely által akár egy hónapi csapadék mennyiséget is meg lehet őrizni a talajban. Elmondta, hogy mind a víz-, mind az energiatakarékosság szempontjából is előnyösek a kombinált gépek, amelyek segítségével egy menetben több munkafázis is elvégezhető.
A Debreceni Egyetem professzorainak előadását követően Nagy Máté András, a Bihari HACS munkatársa tartott előadást, melyben pályázási lehetőségeket mutatott be, kiemelve a LEADER pályázatok eredményességét.
A kávészünet alatt a betakarítás, vetés, terméshozamok, termésárak közös megvitatása volt.
A szünet után Dr. Hancsók Szabolcs tartott előadást, ismertetve az osztály tevékenységét, melynek keretében igyekeznek segíteni a külhoni magyar gazdákat. Elmondta, hogy igyekeznek lehetőséget biztosítani a gazdáknak arra, hogy minden fontos kiállításon meg tudjanak jelenni (pl. OMEK, AgroMash), emellett a minisztérium egy ösztöndíjprogramot is működtet, mely által támogatni kívánja az agrárképzés külhoni érdekeltjeit.
Emellett szakkönyvekből álló segítséget biztosítottak több egyetem és mezőgazdasági iskola számára.
Stefan Marius, a bihari agrárkamra elnöke többek között a jelenleg futó pályázatokról tartott beszámolót, illetve egyéb hasznos szakinformációval is szolgált a jelenlévőknek. Elmondta például, hogy az aszálykárok miatt történő kifizetések megkezdéséhez november 30-ig lehet letenni az igényt a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) irodáiban. Elmondta azt is, hogy százszázalékos kár esetén a következő támogatásokra lehet számítani: 280 lej / hektár kukorica, 285 lej / hektár napraforgó, 1130 / hektár burgonya, 50 lej / hektár legelő, 75 lej / hektár kaszáló. Emellett beszélt a jövő év során hatályba lépő vegyszerezési szabálymódosításokról is. Támogatását fejezte ki, hogy az egyesülettel közösen igyekeznek mindenben a gazdák segítségére lenni.

Az Érmelléki Gazdák Egyesülete

Facebook