Asszonyvásárán magyarul is

Asszonyvásárán magyarul is

Az elmúlt napokban az asszonyvásári Kuthy Sándor nevét viselő elemi iskola falára magyarul feliratozott névtáblát helyeztek ki, ugyanakkor a belső helyiségek magyar megnevezései is felkerültek – az érvényben lévő anyanyelvi  törvényeknek megfelelően.

A községi vezetés (Asszonyvására közigazgatásilag Érkeserűvel együtt Kiskerekihez tartozik) már 2008-ban letette egy új iskolaszárny alapkövét, mivel a régi kicsinek bizonyult, valamint nem felelt meg a Megyei Közegészségügyi Hatóság, illetve a Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) követelményeinek. A tanintézet bővítésére, tatarozására több évig keresték a pénzforrást.

Végül az Észak-nyugati Fejlesztési Régió keretében egy olyan uniós projekt vált elérhetővé, amely által több félbe maradt iskolai bővítést, vagy tatarozást be lehetett fejezni.

A kiskereki Bocskai István Általános Iskola partnerségén keresztül megvalósuló tervezet összértéke 706,2 ezer lej volt, amelyből az uniós hozzájárulás 536,5 ezer lej, a kormány támogatása 82 ezer lej, a kiskereki önkormányzatra pedig 87,6 ezer lej hárult.

A tanintézetet (óvoda és elemi iskola együtt) tavaly októberben adták át.

Frissen kihelyezett névtábla

Az iskola névadója Kuthy Sándor (1783–1851), Kuthy Lajos regényíró apja, aki 1810-től Érmihályfalván, 1814-től Székelyhídon lelkészkedett. 1828-tól haláláig 23 éven át Asszonyvásárán volt lelkipásztor. 1846-ban lett esperes. Kuthy Sándort az 1848-as forradalom lelkes támogatójaként tartják számon. Tiszteletére az asszonyvásári református templomkertben, 2013-ban kopjafát is avattak. Az iskola (már felújítása előtt is) 2012 óta viseli a nevét.

A napokban az Erdélyi Magyar Néppárt helyi tagságának kezdeményezésére, illetve az EMNP megyei szervezetének anyagi támogatásával olyan névtábla került fel az iskola falára, amelyen magyarul is szerepel az intézmény neve, mi több, a belső helyiségek magyar megnevezéseit is feltüntették.

Idetartozik még, hogy az érkeserűi általános iskola a híres meseíró és költő, Számadó Ernő (1907–1983) nevét viseli, aki a település sírkertjében van eltemetve.

Sütő Éva / Reggeli Újság

Facebook