Az angyalok mindig visszatérnek…

Az angyalok mindig visszatérnek…

Az érmihályfalvi Máté Imre Városi Könyvtárban szerda délután került sor Pataki István Az Angyalok érkezése és távozása című verseskötetének bemutatására.

Bihar megye egyik legtermékenyebb költőjének, Pataki Istvánnak ez a tizenegyedik kötete, amely annak ellenére, hogy 2015-ben jelent meg, az Érmelléken még premiernek számít.

Az Érmihályfalvára szívesen visszajáró poéta (a könyvtár nevét adó néhai költőtárshoz barátság fűzte) könyvéhez Bertha Zoltán debreceni irodalomtörténész, egyetemi docens írt előszót, aki indításképpen imigyen nyilatkozik a költőről és verseiről: „ha valaki csak egyet is olvasott közülük, bizonyosan nem vonhatta ki magát Pataki István verseinek varázslatos hatása alól. Valami olyan különleges újfajta reneszánsz szellem levegője árad belőlük, amely megtörhetetlen élet- és világszeretetével, lenyűgöző szépség- és örömismeretével, a természeti és az emberi csodák, a földi és égi vágyak, az eleven mindenséghez táguló óhajok és kívánalmak fokozhatatlanul igézetes és lélekemelő aurájával ragadhat magához akárkit.”

A kötet hetvenhárom szerelmes verset tartalmaz, amelyek tükrében a drámai vonulatokon, a férfiúi vívódásokon és a több-kevesebb önirónián keresztül éli meg a szerelem minden gyötrelmét, igáját, poklát, léleknemesítő valóságát. Az andreárium versei, mint ahogy Pataki nevezi a kötetet (Andrea a költemények ihletője), Bertha Zoltán szerint a szerelemélmény jelenségtanát, mondhatni fenomenológiáját járják körül a rá jellemző vallomásszerű játékos dalszerűséggel, olykor népdalok, virágénekek, ráolvasások, liturgikus imádságok, fohászkodások, hálaadások, vagy akár egy hajdani udvaroló, pajzán trubadúrnótákra emlékeztető tarkaságával és dinamizmusával.

A költővel alulírott beszélgetett a kötet keletkezéséről, a költő mai és majdani, posztumusz „szebbik életéről”, illetve arról, hogy kell-e még vers ebben a világot uraló káoszban, vagy sem. „Az angyalok mindig visszatérnek,  / örök őrzői időnek, térnek” – szólnak a kötet záró versének sorai, megpecsételve a versek és a múzsák örök életét, örök szükségszerűségét.

A könyvbemutatón közreműködtek az érmihályfalvi Móka színjátszó csoport tagjai, akik a kötet előszavából és verseiből adtak ízelítőt.

Mintha vízen járnék – lesz a következő kötetének címe, árulta el a szavak mágusa. Köteteinek megjelenését – beleértve a most bemutatottat is – a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és Tőkés László EP-képviselő támogatta. A borítóterv és a tördelés Mohácsi László Árpád munkája.

Sütő Éva

(ittHON.ma)

 

 

Facebook