Bíróságra kerültek a felelősök

Bíróságra kerültek a felelősök

Kilenc napirendi pont és „egyebek” szerepeltek a terítéken a mihályfalvi döntéshozó testület csütörtök délelőtti rendes havi tanácsülésén. Az első két pontban elfogadták Nyakó József polgármester Érmihályfalva gazdasági, szociális, környezetvédelmi és a város javainak nyilvántartásáról szóló beszámolóját. Költségvetés módosításról is szavazott a testület: a költségvetésbe belefoglalták azt az összeget, amelyet a helyi önkormányzat a hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek ösztönzésére szán (havi 50 lej), annak érdekében, hogy ezek a gyermekek se maradjanak ki az óvodai oktatásból.

Szintén a költségvetés apropóján tárgyalták meg a mihályfalvi kulturális egyesületek által kért támogatási összegeket, amelyek összevéve jóval 300 ezer lej fölé emelkednek, de a többség még a tavalyi pénzekkel sem számolt el – derült ki Czeglédi Júlia tanácsos (néppárt) pénzügyi bizottsági tag hozzászólásából. Abban valamennyien egyetértettek, hogy az elkövetkezendőkben a tartalmi és a pénzügyi beszámolók mellett minden egyesület tüntesse fel azt is, pályázott e más forrásokra és milyen sikerrel, annak érdekében, hogy ne csak közpénzekből bonyolítsák tevékenységüket.

A 2016-os évi köztisztviselői minősítések és alkalmazások tervezetét is megszavazták, valamint lakáskiutalásokról és bérleti szerződések meghosszabbításáról is döntött a testület.

Az „egyebeknél”  Nyakó József a testület tudomására hozta, hogy számvevőszéki nyomásra bíróságra kerültek a ki nem fizetett/nem regisztrált adósság miatt felhalmozódott 1,5 millió lejes késedelmi kamat felelősei, nevezetesen Kovács Zoltán volt polgármester és Juhos (Brezina) Emőke főkönyvelő. Ám az ügynek valószínűleg sokkal több felelőse és vetülete is lehet, mint az várható.
(Az ominózus összeg ugyanis még 2008-ban, a Kovács Zoltán polgármestersége idején egy magyarországi holdinggal kötött szerződés származéka. A cég a háztartások vízhálózatra csatlakoztatását végezte. Az akkori tartozás mindössze 146 ezer lejre rúgott de a fizetés elmaradása már 2010-ben egy jogerőre emelkedett bírósági döntést eredményezett, napi 1150 lejes kamattal.)

Sütő Éva

Facebook