Együtt Bihar megyéért! – Szövetségben és méltó megélhetést hozó programmal áll a választók elé a Néppárt

Együtt Bihar megyéért! – Szövetségben és méltó megélhetést hozó programmal áll a választók elé a Néppárt

A járványhelyzetre vonatkozó szabályok betartása mellett tartotta meg közös kampányindító megyei küldöttgyűlését vasárnap délután a Néppárt és a Magyar Polgári Párt. A Bémer-téri városi művelődési ház nagytermében megejtett gyűlésen részt vett Csomortányi István a Néppárt országos elnöke, Helmeczi Tibor, a Magyar Polgári Párt országos választmányának elnöke, Habinyák István megyei elnök, valamint Zatykó Gyula a Néppárt Partiumért felelős alelnöke, nagyváradi polgármesterjelölt.

A felszólalások rendjén Habinyák István megyei elnök ismertette a megjelent küldöttekkel a párt megyei szervezete, illetve a helyi alapszervezetekkel kapcsolatos fontos változásokat, és örömmel számolt be arról, hogy több helyen is sikerült új szervezeteket létrehozni, a meglevőket pedig megerősíteni. Mint mondta, a csapat készen áll a megmérettetésre, a hangulat pedig optimista és tenni akarást tükröz.

Zatykó Gyula beszámolt az általa polgármesteri tanácsadói minőségben elvégzett munkáról, illetve az elért eredményekről. Kifejtette, mások korábbi rossz stratégiai döntései miatt, most a Néppártra hárul a feladat, hogy a polgárokkal közösen visszaszerezzük Nagyvárad magyar alpolgármesteri helyét és megmentsük a magyar jelenlétet megyénk vezetésében is.

Helmeczi Tibor a néppártiakhoz hasonlóan a Magyar Polgári Párthoz tartozó tanácsosokkal kapcsolatos szintén nem túl baráti bánásmódról és a településeiken tapasztalt nehézségekről számolt be, ugyanakkor örömét fejezte ki amiatt, hogy Bihar megyében is létrejött a nemzeti tábor egysége és a két szervezet együtt, szövetségben kéri a választók támogatását a szeptember 27-i önkormányzati voksolás alkalmával.

Csomortányi István a Néppárt országos elnöke általános politikai helyzetértékelés keretében elemezte a megye politikai helyzetét, a magyarságra váró kihívásokat, esélyeket és lehetőségeket. Az általánossá vált bukaresti magyarellenes viszonyok igazolták, amit évek óta mondunk, a kislépéses odasimulásos politika sehova sem vezet, annak útja véget ért, mert ma már a Romániát vezetőknek nincsen szükségük kirakat-kisebbségpolitikára, ezért a Dambovita-parti magyar képviselők mozgástere tovább szűkül majd.  Az önkormányzatok jelenleg a közigazgatási autonómia egyedüli romániai letéteményesei, egyedül itt van esély arra, hogy egyre bővülő keretek között kibontakozhasson a magyar közösség építő, megmaradást biztosító cselekvő ereje.

Csomortányi kifejtette: sok olyan feladat vár a Néppárt-jelöltséget, és ezzel a munkát vállaló képviselőire és polgármestereire, amelyek az elmúlt harminc évben elvégezetlenül maradtak.  Az első és a legfontosabb ezek közül a munkahelyteremtés, hiszen ez az alapja az egyéni boldogulásnak, és ezzel a közösség megmaradásának. Munkahelyeket viszont csak akkor lehet létrehozni, ha adottak az infrastrukturális feltételek, ezért nem odázható tovább az ipari parkok sajnálatosan megrekedt megépítése a vidék magyarlakta kisvárosaiban. Az ipari parkok megépülése prioritást kell kapjon a jövőben, ha pedig az egyes önkormányzatok sokszor érthetetlen okból erre nem hajlandóak, ezek létrehozása és fenntartása a megyei tanács feladata lesz a következő években. Tarthatatlan állapot, hogy az Érmellékről Váradra ingázva több ezren vannak azok, akik napi több órányit utaznak, mert helyben nincsen munka.  Ezért is fontos, hogy a Néppárt a megyei tanácsban is jelen legyen, mégpedig döntéshozó pozícióban, hiszen a magyarlakta vidékek fejlődését csak ez garantálhatja. Ugyancsak nem tűr halasztást a gázhálózat bővítése sem, hiszen a 21-ik században elképzelhetetlen mind a lakosság komfortja, mind pedig az ipar energiaellátása egy racionálisan kiépített, a megye egész területét lefedő gázhálózat nélkül, egyúttal látjuk a tüzifa folyamatos drágulását is. Ugyanakkor továbbra is megoldatlan gond az iható vezetékes víz és a szennyvízhálózatok megépítése körüli szerencsétlenkedések. Amíg ezeket nem oldjuk meg, az aszfaltozás is csak ideiglenes, hiszen a mostani választások előtt öntött fekete csíkokat közművezéskor fel kell majd vágni, ezt pedig újból az emberekkel fizettetik meg.

A párt elnöke rávilágított: kiművelt emberfők nélkül nincs igazi közösség, és nincs jövő, ezért nagyon fontos feladat oktatási hálózatunk politikamentesítése, és a régi színvonalra való visszasegítése. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a minőségi anyanyelvi oktatás helyben elérhető legyen fiataljaink számára, hiszen csak ez garantálhatja azt, hogy jövőjüket itthon, ne pedig idegenben tervezzék meg. Nem tartható az az állapot, hogy pedagógusaink megfeszített és áldozatos munkája, valamint a diákok buzgalma ne hozzon megfelelő eredményeket. Láttuk a katasztrofális érettségi eredményeket, holott sem pedagógusaink nem felkészületlenebbek, sem diákjaink nem tehetségtelenebbek, mint román társaik, az egyedüli különbség, hogy a mi oktatási intézményeinkben szinte minden főbb döntést szakmai helyett politikai kritériumok szerint hoznak meg.  Az oktatás kiemelt stratégiai terület a közösségünk megmaradásáért folytatott küzdelemben, melytől nem szabad semmilyen forrást sajnálni – zárta a gondolatmenetet Csomortányi.

A párt elnökének programismertetője után a résztvevők az estébe nyúló kötetlen beszélgetéssel zárták a gyűlést.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete

Facebook