Elfogadták Érmihályfalva költségvetés-tervezetét

elfogadták2Elfogadták Érmihályfalva költségvetés-tervezetét

Négy napirendi pont és „egyebek” szerepeltek a keddi érmihályfalvi döntéshozó testület rendes havi tanácsülésén, amelyet ezúttal Gheorghe Chiş RMDSZ-es önkormányzati képviselő elnökölt. Elfogadták Nyakó József polgármesternek a város gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetéről szóló jelentését, illetve Érmihályfalva javaival való gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Megszavazták a város költségvetéséről szóló határozat-tervezetet, illetve egyhangúlag rábólintottak arra a megvalósíthatósági tanulmányra, illetve technikai és gazdasági mutatókra is, amely a város víz- és csatornahálózatának további kiépítésére vonatkoznak. Az „egyebeknél” kisebb vita alakult ki a mindenkori szemétgazdálkodást illetően, azonban az eddigi kettős díjszedést, illetve a rendkívüli adót illetően ezúttal sem jutott közös nevezőre a többségi frakció és az ellenzék. Nem került napirendre a Néppárt-frakció erre vonatkozó határozat-tervezete sem, ami az ominózus taksa visszavonását célozta, mivel a „törvény kötelezi ennek kivetését” – hangzott el Maria Todor jegyző hozzászólásában.

Ugyanakkor a polgári oldal tanácsosaitól az is elhangzott, nem minden Bihar megyei önkormányzat alkalmazza a 101/2006-os törvényt, amelyet a mihályfalvi városvezetőség erre vonatkozóan 2014-ben bevezetett.

S. É.

Facebook