Évek után rendeződni látszik a mihályfalvi szemétgazdálkodás

Évek után rendeződni látszik a mihályfalvi szemétgazdálkodás

Tíz napirendi pontban és “egyebekben” hozott határozatot a mihályfalvi képviselő testület a március végi rendes havi tanácsülésen.

Egyhangúlag elfogadták Nyakó József polgármester Érmihályfalva városának gazdasági, szociális és környezeti állásáról szóló 2018-as évi beszámolóját, illetve a város javainak kezeléséről szóló jelentését is. Elfogadták a 2018-as év tanácsi határozatainak végrehajtását, illetve jóváhagyták a városháza mellé tervezett új archíva és könyvelőség épületének gazdasági és technikai mutatóit is.

Az elmúlt esztendők szemétgazdálkodási kudarcainak látszik véget vetni az a határozat, amely az ADI Ecolect Group Bihar megyei céget hatalmazza fel, illetve bízza meg a szemétgazdálkodással kapcsolatos ügyletek bonyolításával. A tervezetet is egyhangúlag megszavazták.

Újra terítékre került a Republicii /Köztársaság utca T1-T3 és T4-T5-ös tömbházak energiahatékonyságáról (szigeteléséről) szóló tervezet, illetve a projekt költségvetésének aktualizálása.

Az e havi rendkívüli tanácsülésen a Néppárt tartózkodott a projekt megszavazásától, annál az oknál fogva, hogy a tömbházak lakóinak zöme nincs tájékoztatva arról, hogy a tervezet milyen költségeket ró rájuk. Ennek megfelelően a frakció ezúttal is tartózkodott az újonnan készült projektbecslés (devíz) megszavazásától. Ettől függetlenül a projekt kivitelezésre kerül.

Az utóbbi két határozatra érdemben visszatérünk.

S. É.

Facebook