Felavatták Kazinczy Lajos 48-as honvédezredes büsztjét Érsemjénben

Felavatták Kazinczy Lajos 48-as honvédezredes büsztjét Érsemjénben

Halálának 170-ik évfordulója alkalmából a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Egyesület, az érsemjéni önkormányzat, a Magyar Kormány, valamint más magántámogatók jóvoltából felavatták a 15. vértanúnak is nevezett Kazinczy Lajos honvédezredes mellszobrát.

Október 27-én, vasárnap a déli órákban az ünnepi istentiszteletet követően határon innen és túlról érkezett vendégek és közjogi méltóságok jelenlétében került le a lepel a fiatal magas rangú tiszt mellszobráról, a határ mindkét oldaláról érkezett huszárok díszőrsége közepette. Az eseményen részt vett és ünnepi beszédet mondott Kalmár Ferenc, magyarországi miniszteri biztos, Cseke Attila szenátor, Csontos János hagyományőrző huszárszázados, a szoborállítás kezdeményezője, valamint Lelik István támogató.

Mint ismeretes, az október 6-án kivégzett tábornokok után ugyanezen hónap 25. napján a következő aradi áldozat Kazinczy Lajos ezredes volt, rövid ideig hadtestparancsnok, az ismert író-költő, nyelvújító Kazinczy Ferenc fia.

Golyó általi halálra ítélték, és az aradi várárokban temették el. Földi maradványai sohasem kerültek elő.

A büszt az apa mellszobrával szemközt kapott helyet, mely büszt a székelyhídi származású, ma Budapesten élő és alkotó Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása (ugyanebben a parkban Fráter Loránd nótáskapitány szobra is az ő nevével fémjelzett).

Az esemény alkalomhoz illő ünnepi műsorral zárult a Fráter Loránd művelődési házban – fellépett az érsemjéni Ezüstperje és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, ahol ezt megelőzően Lakatos Zoltán, a Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja, a szoborállítás egyik támogatója köszöntötte az egybegyűlteket.

Az ünnepi eseményen több százan vettek részt az Érmellékről, a megyeközpontból és a határon túlról is, megtisztelve ezzel hőseink emlékét és hagyományainkat.

Sütő Éva

Facebook