Felhívás egységes, politikamentes ünneplésre!

Felhívás egységes, politikamentes ünneplésre!

Március 15-e az egyetemes magyarság legfontosabb szabadságünnepe. Ennek jegyében természetesnek kellene lennie, hogy e napon, félre téve minden vélt vagy valós sérelmünket, közösségeink valamennyi tagja, politikai hovatartozástól függetlenül, azaz valóban minden magyar, együtt tud ünnepelni. Az, hogy Nagyváradon ez nincsen így, jól tudjuk, kizárólag azon politikusok vétke, akik e jeles ünnepünkben sem látnak egyebet, mint erődemonstrációs lehetőséget, hasznos alkalmat arra, hogy pártos üzeneteiket nagyobb „tömeg” előtt mondhassák el.

Ezzel szemben számunkra teljesen egyértelmű, hogy a nagyváradi magyarok március 15-én semmi egyebet nem szeretnének, mint közös, békés és lehetőleg politikamentes ünnepet.

Ennek elérése érdekében az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete a Magyar Polgári Párttal egyetértésben tíz nappal ezelőtt levélben fordult RMDSZ-es ikerszervezetéhez azzal a kéréssel, hogy kerüljön mihamarabb rögzítésre egy időpont a közös ünnep megszervezésének megbeszélésére. Egyetlen feltételt fogalmaztunk meg, jelesül azt, hogy a két szervezet politikusai tartózkodjanak a szónoklatoktól, hiszen eddig is ez volt a megállapodás fő akadálya. Biztosak vagyunk benne, hogy az alkalomhoz illő kulturális programok és az anyaországi vezetők üzenetei, esetleg személyes jelenléte elegendő lesz az ünnep teljességéhez. Úgy gondoljuk, hogy politikusaink részéről egyáltalán nem nagy ár ez azért, hogy a város magyarsága végre békében és méltó módon, egységesen ünnepelhesse a magyar szabadság napját.

Jelen felhívás oka, hogy a megkeresésre mai napig nem érkezett írásos válasz. Ugyanakkor biztató, hogy ugyan írásos választ nem, azonban nem hivatalos jelzést már kaptunk, mely szerint vannak olyanok a tulipános városi szervezetnél is, akik készek lennének e fontos megállapodásra.

Bárlevelünkre tehát még nem kaptunk választ, javaslatunkat fenntartva, a nyilvánosságot felhasználva felajánljuk és kérjük: az egység jegyében a két szervezet, valamint a nagyváradi polgárok, civil szervezetek és egyházak szervezzék közösen nemzeti ünnepünk eseményeit, oly módon, hogy az ünnepi megemlékezéseken egyetlen politikus sem szólal fel. Ez alól kivételt csak a meghívott, és városunkban sok szeretettel fogadott anyaországi vendégek képezhetnek. Úgy véljük, ily módon biztosítható, hogy minden nagyváradi magyar ember magáénak érezhesse e nap eseményeit. Szégyen reánk nézve, hogy velünk ellentétben a román politikum minden ideológiai szembenállást félretéve képes legnagyobb ünnepei közös megülésére, és ezzel egységet és erőt demonstrál a külvilág felé. Azt gondoljuk, közösségünk jelen helyzetében semmi sem lehet pozitívabb üzenet, mint az, hogy tudunk ünnepeinknek együtt örülni, van erőnk a megosztottságot félretenni.

Nem vagyunk naivak, minden bizonnyal a napi nézetkülönbségek és csatározások megmaradnak, hiszen azoknak megoldatlan, sok évtizedes mélységű okai vannak. Mégis szeretnénk, ha legalább nemzeti ünnepünk alkalmával tűzszünetet lehetne kötni. Talán a magyar pártok e gesztusa lehetne az alapja annak, hogy Erdély és Partium más tájaihoz hasonlóan, végre Biharországban is elkezdhessük a minket elválasztó gondok megbeszélését, hogy létrehozzuk azt az új egységet, melyben minden magyar embernek helye van.

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete

Facebook