Gördülékeny volt az év első tanácsülése Érmihályfalván

januári tanácsülés1Gördülékeny volt az év első tanácsülése Érmihályfalván

Tizenkét napirendi pontban határozott pénteken az érmihályfalvi döntéshozó testület. Elsőnek elfogadták Magyar Anna (humán erőforrás osztály) jelentését , amelyben a súlyos fogyatékkal élők gondozóinak tevékenységéről referált (2016 / második félév). A következőkben elfogadták Baricz Nánási Ferenc, Boda Brigitta, Gheorghe Chiş, Csengeri Csongor, Czeglédi Júlia, Gábor Éva, Horváth Sándor Krisztián, Krizsán Csaba Géza tanácsosok, illetve a testületen belül működő bizottságok évi beszámolóját. Megszavazták Érmihályfalva városának új köztisztasági szabályzatát, majd meghosszabbították Cseke Attila,  ezúttal szenátori irodájának bérleti szerződését.

A Köztársaság utcai házasságkötő terem (éppen felújítás alatt áll) melletti területet városi köztulajdonból átminősítették magántulajdonba a fogyasztási szövetkezet javára (a házasságkötő teremhez tartozó ingatlanrész ellenében). Egyhangúlag jóváhagyták a Bethlen Gábor utca megvalósíthatósági tanulmányáról és az utca modernizálásának technikai és gazdasági kivitelezéséről szóló határozat-tervezetet is.

januári tanácsülésEzúttal került sor Todor Maria jegyző munkájának minősítésére is. A testületen belül működő bizottságok pontszámainak összesítése alapján Todor Maria  a 2016-os évben kifejtett tevékenységére kitűnő minősítést kapott.

Megszavazták a szociális segélyért dolgozókra vonatkozó idei tevékenységi tervet is, amelyet Karsai Attila alpolgármester terjesztett elő.

Végezetül meghosszabbítottak és megszüntettek egy ANL-, valamint egy szociális lakásra vonatkozó szerződést, illetve utóbbit kiutalták a soron következőnek. Az „Egyebek” napirendi pontnál nem volt megvitatni való felvetés, azon túl, hogy Nyakó József polgármester bejelentette, hogy a végleges bírósági döntés született a Bernáth-Bujanovics féle kastélyhoz tartozó angolparkról, amelyet a város javára fognak hasznosítani.

S. É.

Facebook