Hat egyetem – egy régió

Hat egyetem – egy régió  –  Partium-konferencia Csengerben

Hat egyetem küldöttségének részvételével zajlott az első ízben megszervezett “Partiumi kutatások” konferencia a Csengeri O’sváth-házban.

A Partiumi Területi Kutatások Intézetének kezdeményezésére megszervezett eseményen a két tagozatba szervezett bemutatkozó előadásokat követően, egy munkaülés keretében a jövőbeni Partium-kutatások összehangolása, az intézményi együttműködés és az esetleges kutatói konzorcium kérdéskörei kerültek napirendre.

A tudományos eseményre négy felsőoktatási intézetből érkezett népesebb küldöttség (Partiumi Keresztény Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Debreceni Egyetem – 3 kar, és a Kárpátaljai II. Rákóczy Ferenc Magyar Főiskola), továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és a nagyváradi Emanuel Egyetemről jelentkezett egy-egy kutató a rendezvényre.

gat-egyetem-csenger2A konferenciát Dr. Komlódi Miklós csengeri alpolgármester, továbbá Melán Karolina (O’sváth-ház) és Szilágyi Ferenc (PTKI) köszöntői nyitották meg.

A konferencián T. Károlyi Margit (Nyíregyházi Egyetem) és Süli-Zakar István (Debreceni Egyetem) moderálása mellett irodalmi (Onder Csaba – rektor NyE, Antal Balázs), nyelvészeti (T. Károlyi Margit), zenetörténeti (Boros-Konrád Erzsébet), néprajzi (Balázs Géza), történelmi (Zsoldos Ildikó, Gulyás László Szabolcs), történelmi-térszerkezeti és hálózattudományi (Süli-Zakar István, Jóna György), szociológiai (Rusinné Dr. Fedor Anita, Ludescher Gabriella, Bernáth Krisztina, Pásztor Rita), humánerőforrással (Tóth Dorina Anna, Szőcs Andor) és tudományszervezéssel (Molnár Ferenc, Gazdag Vilmos, Szilágyi Ferenc) foglalkozó előadások hangzottak el. A közös pontot valamennyi téma esetében a Partium jelentette. A szekciók zárásaként néhány új kiadvány rövid bemutatása is megtörtént (Partium-térkép; Szilágyi F.-Pénzes J.: Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében; Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története; Staféta – diákpublikációs kötet).

hat-egyetem-csenger hat-egyetem-csenger1A délutáni kutatói munkaülés Szilágyi Ferenc PTKI igazgató felvezetésével kezdődött. A megbeszélés során elhangzott, hogy a Partium kutatásában úgy lehetne “szintet lépni”, ha a jelenleg elszigetelten működő kapacitásokat egyfajta kutatói konzorcium formájában összevonnák. Első lépés egy online kutatói felület létrehozása lehet.  A résztvevők abban is megegyeztek, hogy a párbeszédet folytatva konkrét együttműködések, közös kutatói pályázatok irányába is elmozdulnak, illetve évente megszervezik a Partium tudományos műhely-konferenciáját.

A hagyományteremtő szándékkal megrendezett konferencia szervezője a Partiumi Területi Kutatások Intézete (PKE), a csengeri O’sváth-ház és az Érintő Egyesület volt, a rendezvényt pedig a Bethlen Gábor Alap támogatta.

érintő dtp másolatakormanytamogataslogo 1
Facebook