Ingyencirkusz Érmihályfalván

Veszekedésbe torkollt a pénteki lakossági fórum
A péntek délutánra Mihályfalván meghirdetett lakossági fórumon mintegy kétszázan vettek részt a 2500 kiküldött meghívónak és a két terítékre kerülő, szinte az egész várost foglalkozató témának köszönhetően.
Az egyik napirendi pont a Bernáth József Református Iskola épületében működő, úgynevezett step by step-osztályoknak a Zelk Zoltán Gimnáziumba való átköltöztetése lett volna, a másik a margittai szemétszállításról kelt májusi tanácsi határozat. Terítéken volt még Nyakó József polgármester és Karsai Attila alpolgármester éves tevékenységi beszámolója is, de a két téma körüli heves vita után alig maradt ezekre idő, na meg érdeklődő.
A step by step-osztályok és napközisek elköltöztetését azzal indokolta az elöljáróság és Csengeri Csongor iskolaigazgató, aki önkormányzati képviselő is egyben, hogy túl sok az a 48 ezer lejes évi bérleti díj, amit az önkormányzatnak kell fizetnie a református egyháznak.
Először ifj. Szilágyi Ferenc néppártos önkormányzati képviselői, majd szülői minőségben nyilatkozott. Méltánytalannak ítélte az évek során kialakult és jól bejáratott egyház és iskola viszonyának felbontását az önkormányzat és a reformárus egyház között kialakult nézeteltérések miatt.
Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor is elmondta véleményét, illetve felhívta az önkormányzat és a Zelk Zoltán-iskola vezetőségének figyelmét arra a tényre, miszerint a bérleti díjat eddig is minden esztendőben visszafordították a tanintézet működtetésére, illetve körülményeinek szinten tartására. Továbbá egyeztetésre hívta a város és a gimnázium vezetőségét, ezzel is nyitást biztosítva a méltányos megegyezésnek.
Mivel a város vezetősége és a méltatlankodó szülők, illetve az egyházi iskola és napközi képviselete a folytonos hangzavar és a hangos véleménynyilvánítások közepette nem tudott szót érteni, érdemben semmilyen megegyezés nem született.
Ennek következtében rátértek az egész várost érintő szemétügyre, a téma hetek óta közbeszéd tárgya mind mihályfalvi, mind megyei szinten.
A fórumon egy margittai delegáció is részt vett. Pocsaly Zoltán polgármester mellett Horváth Sándor, a Berettyó-parti város szemétgazdálkodásának aligazgatója, valamint dr. Szabó József újszülött-gyógyász szakorvos is jelen volt. Utóbbitól hosszú beszámolót hallhattak a mihályfalviak a margittai kórház anyagi helyzetéről, amely, mint később kiderült, azt a célt szolgálta, hogy a Móka-parti város a helyi kórház áldozatos működtetése ellenében segíteni tartozik Margittának a szeméttárolási ügyben. Ezt megelőzően Pocsaly Zoltán, illetve Horváth Sándor is felszólalt, majd Pap Sándor, a mihályfalvi néppárt-szervezet elnöke is. Időközben megérkezett Csomortányi István, az EMNP megyei elnöke, aki szót kért a városi elöljáróságtól, de a füttyszavaktól és a bekiabálásoktól nem tudta elkezdeni sem mondandóját. Az ezt követő szóváltások és polémiák, illetve a szemétügyről való figyelemelterelési manőverek, szófacsarások és az időhúzás szinte Caragiale-hangulatot keltett a teremben, annál is inkább, mivel Nyakó József polgármester nem volt a helyzet magaslatán, akkor sem, amikor egy erősen ittas, a „közügyek iránt érdeklődő” polgárt is a mikrofonhoz engedett, nem is egy alkalommal.
A 2400 tonna margittai szemét ellen összegyűlt aláírásokról azonban annál kevesebb szó esett, ennek következtében ez ügyben sem született semmi konkrétum.
A polgármesteri és az alpolgármesteri beszámolók elhangzottak ugyan, de már negyedannyi hallgatóság előtt, mivel időközben az adófizető polgárok megunván az ingyen cirkuszt, elszállingóztak. Volt azonban egy figyelemre méltó mozzanata is az úgynevezett fórumnak: többször is elhangzott mind a helyi, mind a margittai elöljáróktól, hogy a megállapodás csak három hónapra szól. Utóbbi tényt azonban sem a határozattervezet nem tartalmazta, sem az ominózus tanácsülésen nem hangzott el. Az időközben hivatalossá vált tanácsi határozatban szintén nem szerepel.

Sütő Éva, Reggeli újság
2013 Június 19

Facebook