A koltói Petőfi-emlékünnepségről

A koltói Petőfi-emlékünnepségről

„Lantom, kardom tied, oh, szabadság!” – ezen verssor volt a mottója az idei koltói Petőfi-emlékünnepnek, 2018. szeptember 2-án. A Nagybánya melletti Koltó és a hozzá tartozó Katalin református egyházközségének presbitériuma Tőkés László európai parlamenti képviselőt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspökét hívta meg ünnepi igehirdetési szolgálatra – adta hírül Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája

Prédikációjának kezdetén a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjához, a forradalmár és nemzeti hős Petőfi Sándorhoz fűződő két jeles erdélyi emlékhelyet állította párhuzamba: a partiumi Koltót, ahol a Teleki-kastélyban a mézesheteit töltötte a poéta, illetve az udvarhelyszéki Székelykeresztúrt, amelynek Gyárfás-kúriájában a harctéri eltűnése előtti utolsó éjszakáját. A Keresztúr mellett született, nemrég elhunyt Kányádi Sándor Petőfiről is szóló verseiből idézve mutatott rá az igehirdető az utókor kötelességére: a nagy elődök nyomában, mintegy zarándokúton járva kell megbecsülnünk, megőriznünk és folytatnunk hagyományainkat.

Petőfi Sándor értékrendvalló, szállóigévé nemesült versét idézve Tőkés László úgy vélte, hogy a szerelem–szabadság dichotómiájából kiindulva messzemenő következtetéseket vonhatunk le magánélet és közügy együttállásáról, egymáshoz való viszonyáról. A koltói Teleki-kastély nemcsak a költő mézesheteinek volt helyszíne, hanem a magyar szabadság egyik „műhelye” és fellegvára is volt: szabadságharcosok találkozóhelye, s mint ahogy Petőfi és Szendrey Júlia 1848 idusán együtt „rohantak a forradalomba”, a „vad gróf” és a „koszorús költő” mindketten Bem apó táborában szálltak síkra a szabadságért, Erdélyért.

Petőfi a „magyarok Istenére” esküdött és eskette fel népét a nemes küzdelemhez, istenes szerelem volt hát az övé, amely nem rekedt meg a magánélet határán, hanem kiterjedt egész népére, hazájára, sőt a világszabadságért vívott harcra. Ahogy szabadság és szerelem nem választható el egymástól, úgy terjed ki rájuk és fonódik egybe vélük az isteni áldás. Ami nélkül semmire sem mehetünk. Szerelméből, kegyelméből elégít meg minket az Úr – fogalmazott igehirdetésében a püspök, rámutatva ugyanakkor azokra az aktuális veszedelmekre, amelyek népünkre, családjainkra, gyermekeinkre leselkednek. Miközben saját magunknak vagyunk a legfőbb ellenségei olykor. Magától Petőfitől származik a „titkos féreg foga rág” kép, vonatkoztassuk csak bátra külső és belső ellenségeinkre, mert Isten erejével és szerelmével kell megnyernünk ezt a csatát, másokkal és önmagunkkal – zárta igehirdetését Tőkés László.

A templomi ünnepélyen Ecsedi Árpád koltó-katalini lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz, a délutáni műsoros rendezvényen pedig Csendes Lajos polgármester. Az emlékezők a tisztelet koszorúit is elhelyezték a Teleki-kastély parkjában található emlékműveknél.

Facebook