Köszönet az aláíróknak!

Köszönet az aláíróknak!

A mai napon Bukarestben iktatták azokat a papíron gyűjtött aláírásokat, amelyek a Minority Safe Pack, európai polgári kezdeményezést támogatták Romániában. Ennek kapcsán, az Erdélyi Magyar Néppárt nevében, köszönetünket fejezzük ki mindazon romániai állampolgároknak, akik fontosnak tartották az európai nemzeti kisebbségek ügyét, aláírásukkal pedig hozzájárultak ahhoz, hogy az európai döntéshozók végre – a téma súlyának megfelelően – érdemben foglalkozzanak helyzetünkkel.

Köszönet illeti az erdélyi történelmi egyházakat, valamint a politikai- és civil szervezeteket, akik szintén kivették részüket a gyűjtésből. Nemzetközi támogatóinknak – az Európai Szabad Szövetségen (EFA) keresztül, melynek autonomista és regionalista tagpártjai a Néppárt kezdeményezésére csatlakoztak az európai polgári kezdeményezés sikerre viteléhez – szintén hálával tartozunk, részvételük jogérvényesítő küzdelmünkben pedig jól jelzi: nem vagyunk egyedül.

Végezetül hangsúlyoznunk kell: a kezdeményezés nem lett volna sikeres a magyar kormány hathatós támogatása nélkül. Épp ezért köszönet illeti a kormánypártokat, valamint a Rákóczi Szövetséget és személyesen Németh Zsoltot is, aki a Rákóczi Szövetség alelnökeként egyik motorja volt a gyűjtésnek. A magyar kormány és kormánypártok jelentős támogatásukkal biztosították, hogy a kezdetben nehezen induló aláírásgyűjtés végül sikeres lehessen.

Bízunk benne, hogy a közös összefogással begyűjtött kézjegyek hatására érdemi előrelépés történik az európai őshonos közösségek jogérvényesítése terén, s végre a megfelelő fórumokon és a megfelelő súllyal fogják tárgyalni az ügyet.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége

Facebook