Közgyűlést tartott a Néppárt szalacsi és ottományi szervezete

Közgyűlést tartott a Néppárt szalacsi és ottományi szervezete

A helyi és a megyei problémákról, valamint a közösséget érintő legfontosabb kérdésekről volt szó múlt szombaton a Néppárt szalacsi és ottományi alapszervezeteinél megejtett gyűléseken. A jó hangulatú összejöveteleken, melyeket megtisztelt jelenlétével a Néppárt országos elnöke, Csomortányi István is, a lehetséges megoldásokról is szó esett.

Szalacson a jelenlevők több olyan régebbi és újabb keletű helyi problémát is szóba hoztak, melyek megkeserítik a helyi közösség mindennapjait. Szó esett többek között az egyre romló közbiztonsági helyzetről, valamint a vagyoni biztonságot érintő elszaporodott bűncselekményekről. A főleg mezőgazdaságból élő helyi lakosok számára égető gondot jelent a legeltetés rendjének évek óta megoldatlan kérdése. Sajnos napirenden van, hogy nem helyi illetőségű juhászok gyakran a vetésre is ráengedik nyájaikat, jelentős károkat és bevételkiesést okozva ezzel a helyi gazdálkodóknak. A helyi önkormányzat részéről nem mutatkozik valós szándék a helyzet rendezésére. A helyi szervezet két önkormányzati képviselője, Rencsik Ferenc és Pázmán Imre, beszámolójukban elmondták, hogy a tanácsban sem mindig könnyű az élet, hiszen javaslataik többségét rendre lesöprik a tárgyalóasztalról. A mélyen antidemokratikus hozzáállás teljesen szembemegy a sokat hangoztatott egységszólamokkal, és ugyanazt a mentalitást tükrözi, ami a megye vezetésében is tetten érhető – szögezték le a jelenlévők. Szintén szóba kerültek a munkahelyek körüli gondok, helyben lévő és jól fizető állások nincsenek, így a fiatalok vagy külföldre mennek, vagy a nagyváradi ipari parkokba ingáznak.

Ottományban az általános kérdések mellett szóba került egy a helyi szülőket érintő elképzelés is, mely szerint az önkormányzat felszámolná a helyi iskola 5-8. osztályos tagozatát, így csak az elemi osztályok maradnának meg. Ebben az esetben a szülők arra kényszerülnének, hogy gyermekeiket más településre járassák iskolába, ami sokak számára jelentene anyagi terhet, amennyiben nem a szalacsi iskolabuszt vennék igénybe, és a plusz utazási idő a gyermekeket is megterhelné. A gyűlésen jelenlevők abbéli aggodalmuknak is hangot adtak, hogy ez csak az első lépés lehet, a végső terv pedig a helyi iskola teljes megszüntetését célozhatja, ami rendkívül hátrányosan érintené a közösséget, hiszen egy iskola megszűnése általában a falu leépülését hozza magával. A helyiek azt is elmondták, hogy az iskola épülete nem hagy kívánnivalót maga után, az oktatók munkájával is elégedettek, így végképp nem indokolt a leépítés. Az iskolát meg kell menteni – vonták le a következtetést a gyűlés résztvevői.

Mind a szalacsi, mind pedig az ottományi gyűlésen szóba került a megye általános politikai helyzete is. A jelenlegi PSD–RMDSZ-vezetés következő önkormányzati választásokon bekövetkező bukásának hozadéka, hogy nagy eséllyel nem lesz magyar jelenlét a megye vezetésében, aminek hatása mindenképpen negatív a megye magyar lakossága számára. Éppen ezért óriási a Néppárt szerepe és felelőssége a kérdésben. Nagyváradon már négy éve bekövetkezett, amitől most tartani lehet, és amióta nincsen magyar alpolgármester, magyar ügyekben csupán annyit lehetett elérni, amennyit a Néppárt – Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadó munkája által – elért. A katasztrofális RMDSZ–PNL viszony miatt tehát a megye esetében is a Néppárt jó szereplése nyújthat esélyt arra, hogy érdekvédelmünk megmaradjon, ezért mindent meg kell tenni a megfelelő mozgósítás érdekében – hangzott el. A helyiek által felvetett valós problémákkal foglalkozó gyűlések mindkét helyszínen kötetlen beszélgetéssel zárultak.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája

Facebook