Lakossági fórum „egymás között”

Lakossági fórum „egymás között”

Lakossági fórumot szervezett az érmihályfalvi önkormányzat november 6-án, pénteken. Hogy azért maradtak-e távol a helybéliek, mert már belefásultak abba, hogy minden hiányosságot és fonákságot ki lehet magyarázni, vagy azért, mert nem volt kellőképpen meghirdetve (a megszokott szórólapok ezúttal elmaradtak), nem tudni konkrétan. Bár utóbbi arra engedne következtetni, hogy az elöljáróknak is kényelmesebb volt, ha a helyi és megyei politika botrányos ügyeit nem firtatják az örökös „hangadók, okvetetlenkedők”. Esetleg neadj’Isten, olyanokat kérnének számon, amelyek enyhén szólva kellemetlen helyzetbe hoznák a helyhatóságot, főleg így választások előtt.
Tény, hogy mindössze nyolc-tíz kívülálló vette a fáradtságot, hogy meghallgassa, mi mindent lehetett volna tenni a nagy semmiből és mit nem. Mondhatni, néhány városatya, polgármester, alpolgármester és kirendelt tisztviselő jól elvolt egymás között.
Hasonló lakossági fórum nem jött össze tavaly tavasz óta – leszámítva azt a decemberi ad-hoc fórumot, amelyet a lakosság erőszakolt ki a kettős szemétszolgáltatási díj (a szelektív hulladék-feldolgozó és a háztartási hulladékot szállító cégeknek külön-külön) kapcsán. Na meg a legfrissebb kormánybiztosi ellenőrzésről készült jelentés is melegen ajánlotta a lakossággal való ilyesfajta konzultációkat, egyeztetéseket.
A pénteki gyér érdeklődés ellenére mégis felmerült pár rongyosra beszélt téma, mint a rossz ivóvízminőség, a strandügy, a kátyúk, a kanalizálás, sőt az adóhátralékok is szóba jöttek. Utóbbira a közeljövőben különös figyelmet fog fordítani a városvezetőség – mondta Nyakó József polgármester –, ugyanis minden tartozás (víz, ingatlanadó, szelektív hulladék és kanalizálási járulék, cégtartozás) behajtásra kerül. Erre külön jogilag felkészült szakembert alkalmaztak november elsejétől.
Nyakó József polgármester azt is közölte a jelenlévőkkel, nem lesznek tekintettel senkire, még akkor sem, ha 20-30 lejt kell ráterhelni a nyugdíjakra vagy a minimálbérre. Summa summarum, a kintlévőségeket be fogják hajtatni.
Arra a kérdésre, mi lesz azokkal a 100-120 (sőt több) ezer lejes céges adóhátralékokkal, amelyeket a decemberi rögtönzött fórumon nyomatékosan szóvá tett az egyik helybéli kincstári alkalmazott, és aki éppen az egyik ott buzgólkodó RMDSZ-es tanácsost tette felelőssé a tartozás felettébb érdekes elodázásáért, „elsimításáért”, (a fórumon megnevezett tanácsos latba vetette befolyását „barátaiért”), a válasz így hangzott: a vezetőség emlékszik a kínos ügyre, de azok a tartozások is behajtásra kerülnek majd.
Tisztelettel várjuk. Kérdés, hol kezdődik a példastatuálás: az „alvégen-e” vagy a „felvégen”?

Sütő Éva

Facebook