Magas AVE-tarifák Székelyhídon

Magas AVE-tarifák Székelyhídon

Székelyhíd Helyi Tanácsának 2020. november 27-én kibocsátott 122. számú határozata alapján, a szemétdíj összege a városban és a hozzátartozó falvakban 12 lej / fő / hónap. Amennyiben egy háztartásban több személy él, ezt az összeget be kell szorozni az ott lakó személyek számával.

A szemétdíj kiszámításához az egy háztartásban élőknek családösszetételi nyilatkozatot kell benyújtaniuk, legkésőbb 2021. január 31-ig a polgármesteri hivatal Helyi Adók és Illetékek Osztályán.

A tulajdonosnak a következő dokumentumokat kell csatolnia a nyilatkozathoz:

  • a bérleti szerződés tulajdonosának személyazonosító okmányának másolata;
  • a bérleti szerződés vagy a koncessziós szerződés másolata
  • minden olyan dokumentum, amelyet a szemétdíj megállapítása szempontjából relevánsnak tekintenek.

Azon személyek számára, akik nem nyújtják be a nyilatkozatot, a polgármesteri hivatal Helyi Adók és Illetékek Főosztálya hivatalból állapítja meg, számlázza ki és küldi ki a fizetendő összeget. Amennyiben valakinek változik a család összetétele, 30 napon belül kell benyújtania helyesbítő nyilatkozatot, a díj módosítása a nyilatkozat beadásától számított következő hónap első napjától lép érvénybe. A hulladékgazdálkodási díját havonta kell befizetni, annak esedékességi hónapjának utolsó napjáig, az azt követő naptól kezdődően 1% késedelmi-kamatot számolnak fel a be nem fizetett összegre az egyes hónapok vagy egy hónap töredékének függvényében. A késedelmi kamat százalékos arányának jogszabály révén való módosítása esetén a késedelmi százalék módosul.

A különleges hulladékgazdálkodási díjként fennálló összegek kényszerű végrehajtását a Helyi Adók és Díjak Osztálya hajtja végre, a helyi adókra és illetékekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Minden olyan jogi személy (cég), amely állandó vagy ideiglenes tevékenységét Székelyhíd város közigazgatási területén végzi, közvetlenül az AVE Bihor céggel köt szerződést a hulladék begyűjtésére, szállítására, tárolására és semlegesítésére. Ha a jogi személyek nem kötöttek szerződést a hulladékgazdálkodási szolgáltatóval, akkor egy 150 lejt/cég/hónap értékű külön hulladékgazdálkodási díjazás lép életbe, amelyet Székelyhíd polgármesteri hivatalának kell befizetniük – áll többek között Béres Csaba polgármester tájékoztatója a közügyekkel foglalkozó Facebook oldalán.

Hogy más településeken miért alkalmaz az AVE cég más tarifát (Érmihályfalván háztartásonként 28 lej az alapdíj + havi szemétmennyiség), és Székelyhídon miért egy főre szabott összeggel dolgoznak, egyelőre érthetetlen, de hamarosan utána nézünk ezeknek a miérteknek, illetve a szerződési feltételeknek.

S. É.

Facebook