Magyar Unitárius Egyház – Közlemény a koronavírus-járvány tárgyában

Magyar Unitárius Egyház – Közlemény a koronavírus-járvány tárgyában

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnökségét aggodalommal töltik el a koronavírus terjedésének fejleményei.
A kialakult helyzetre való tekintettel felhívjuk egyházunk tagjainak és a tágabb közösségnek a figyelmét az illetékes állami hatóságok kötelező rendelkezéseinek és ajánlott óvintézkedéseinek betartására. A járvány időszakában igyekezzünk mindnyájan felelősségteljesen megnyilvánulni az alábbiak szempontjából is:
– betegen vagy fertőzött gyanús egészségügyi állapotban ne vegyünk részt a vasárnapi istentiszteleteken, az alkalmi szertartásokon és más csoportos összejöveteleken;
– az istentiszteletek és szertartások keretében, akárcsak más személyes találkozások alkalmával mellőzzük a hagyományos kézfogást;
– a betegekhez, a fertőzött gyanús embertársainkhoz és hozzátartozóikhoz viszonyuljunk együttérzéssel és könyörületesen;
– a külföldről hazatértek iránt és az idegenekkel szemben viseltessünk megértéssel és ne tekintsük őket feltétlen veszélyforrásnak.
Az istentiszteletek és szertartások esetében foganatosítandó intézkedések:
– az istentiszteleteken történő részvétel tekintetében kötelezően tartsák be a résztvevők 100 fő alatti összlétszámára vonatkozó állami hatósági rendeletet;
– az istentiszteleti helyszíneken küszöböljék ki a zsúfoltságot, biztosítva a résztvevők közötti kötelező távolság (legalább 2,5 méter) betartását;
– az istentiszteleti alkalmakra tervezett ünnepségeket és tevékenységeket (műsorok, vasárnapi iskolai tevékenység stb.) függesszék fel;
– biztosítsák az istentiszteleti helyek fertőtlenítését, valamint a résztvevők kézfertőtlenítésének feltételeit;
– halasszák későbbi időpontra a hiterősítő imaheti istentiszteletek megtartását;
– a keresztelési szertartásokat kizárólag rendkívüli indokoltság esetén tartsák meg;
– halasszák el a konfirmációi ünnepségeket;
– az esküvői szertartásokat lehetőleg halasszák el;
– a temetési szertartások esetén fokozottan tartsák be a kötelező és szükséges óvintézkedéseket.
Egyéb egyházközségi tevékenységekkel kapcsolatos rendelkezések:
– az egyházközségi csoportos tevékenységeket (bibliaórák, nőszövetségi és ifjúsági összejövetelek, szeretetvendégségek stb.) függesszék fel;
Az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége továbbra is figyelemmel követi a járvány terjedésével kapcsolatos hatósági intézkedéseket; az egyházilag is lényeges tudnivalókról haladéktalanul tájékoztatjuk a közvéleményt, beleértve a húsvéti istentiszteletekkel és úrvacsoravétellel kapcsolatos rendelkezéseket.

Az isteni gondviselésben bízva imádkozzunk együtt a betegek gyógyulásáért, egészségünk védelméért, az e célért munkálkodó egészségügyi alkalmazottakért, kutatókért és más szakemberekért.

Kolozsvár, 2020. március 11.

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége

Facebook