Megalakult az EMNT érmelléki szervezete

A kistérségi identitás megerősítése és az önrendelkezés gondolatának népszerűsítése érdekében március 1-jén, Érmihályfalván megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) érmelléki szervezete. Elnökének ifj. Szilágyi Ferenc egyetemi oktatót, a földrajztudományok doktorát választották.
A rendkívüli ülést levezető Török Sándor, az EMNT Bihar megyei elnöke bevezetésképpen elmondta: az Érmellék azon kevés –Székelyföldön kívüli – kistérségek egyike, ahol jelentős a tömbben élő magyarok száma. A területi szervezet létrehozását azért tartották szükségesnek, hogy a köztudatban még jobban megjelenjen a kistérségi öntudat, amely az Érmellék, tágabb értelemben pedig a Partium autonómiatörekvéseit erősítheti.
Ifj. Szilágyi Ferenc, az érmelléki szervezet megalapításának kezdeményezője jelképesen szólva kifejtette: az érmihályfalvi szervezet nem „lovat” kért, hogy bebizonyíthassa, tud lovagolni, hanem fordítva. Előbb megmutatta, hogy képes közösséget építeni, ezért most önálló területi egységbe szerveződne. Ezt alátámasztandó az érmelléki EMNT-iroda vezetője részletesen ismertette eddigi tevékenységüket, amely alapján úgy érzik, megérdemlik, hogy ne csak a Bihar megyei szervezet egyik kihelyezett munkapontjaként, hanem teljes értékű irodaként működhessenek.
Az ülésen részt vevő Tőkés László EMNT-elnök fontosnak tartja az érmelléki szervezet létrehozását, és reményét fejezte ki, hogy sikerül majd tartalommal megtölteni. A Bihar megyei szervezet kiemelt fontosságú az EMNT számára, annál is inkább, mivel a határ menti, hajdan tömbmagyar vidék egyik hídfőállása. Ennek keretében alakul az érmelléki területi szervezet, amely példát mutat más erdélyi kistérségek előtt, hiszen képes az önszerveződés útján haladni – hangsúlyozta az EMNT elnöke.

Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke szerint az egész országos szervezet erősebb lesz azáltal, hogy megalakul az érmelléki fiók. „A kettő több, mint az egy. Ne érezze senki úgy, hogy az Érmellék elszakadna a Bihar megyei szervezettől, hiszen valójában ezzel kerül most közelebb” – vélekedett a régióelnök.

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az alulról jövő kezdeményezések hatékonyabb munkát eredményeznek. Elmondta: kistérségekre osztva sokkal jobban tudják majd azt az értéket képviselni, ami miatt megalakult az EMNT és a Néppárt. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei elnöke, aki szerint az önállósággal még több munkát vállal magára az Érmellék. „Minél több eszköz van a kezünkben, annál hatékonyabban tudjuk képviselni a föderalizáció, a területi önrendelkezés és a személyi elvű autonómia ügyét” – tette hozzá.

Miután mindenki egyetértett az érmelléki szervezet megalapításával, kezdetét vette a tulajdonképpeni alakuló ülés. A közel félszáz küldött bizalmat szavazott ifj. Szilágyi Ferencnek, akit a szervezet élére választottak. Munkáját egy négytagú elnökség fogja segíteni, amelynek a titkos szavazással megválasztott tagjai: Czeglédi Júlia, Bányai István, Rencsik Ferenc és Pap Sándor György.

A EMNT tizenkilencedik szervezetének megalakításához Sándor Krisztina ügyvezető elnök gratulált. Elmondta: nagyra értékeli, hogy egy ilyen nehéz munkára, mint az autonómia ügyének helyi képviselete, önként vállalkoztak az érmellékiek. Véleménye szerint ez hozzájárul majd ahhoz, hogy a Partium még nagyobb figyelmet kapjon az erdélyi autonómiaküzdelemben.

Az alakuló ülés zárszavaként az új szervezet munkájának csapásirányát Tőkés László szögezte le. Míg az EMNT Erdély egészének autonómiájáért küzd, addig a Partiumi Autonómiatanács (PAT) a partiumi önrendelkezés gondolatát népszerűsíti. A most alakult érmelléki EMNT legyen tudatában annak, hogy a legfontosabb felelőse a partiumi autonómiának – mutatott rá Tőkés László. Ennek jegyében az EMNT által a Partiumi Autonómia Évének nyilvánított idei esztendőben nagy feladatok hárulnak majd rá. Az EMNT elnöke felhívta a jelen lévők figyelmét, hogy példásan megszervezett rendezvényekre van szükség szerte a Partiumban, amelyek rávilágítanak arra, hogy az itt élők rendelkezni akarnak saját sorsukkal.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi irodája
2014 Március 26.

Facebook