Melléfogás vagy butaság?

Melléfogás vagy butaság?

Nem tagadom, kedves sorstársaim, néha nehezemre esik megírni mindazt, amiről jobb lenne hallgatni, legfőképpen ha mindannyiunk szégyene. Akkor is részünk van benne, ha semmi közünk a hozzánk méltatlan helyzet kialakulásához. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy ugyanannak a nemzetnek, közösségnek a tagjai vagyunk. A demokrácia törvénye szerint a többség dönti el, mi és hogyan történjen. A többség meg a „mieink” akarjuk vagy sem.
Nemrég a Belényesszentmiklós közelében lévő Árpád-kori toronyrom körüli méltánytalanságról írtam. Többek között, hogy a szakrális hely bekerítve, lelakatolva, feltúrva, kigödrözve, letrágyázva „ügyes élelmes” többségiek által. Az érdekvédelem hallgatása mellett!

„Ki kivel él, azzá lesz!” mondja egy tárkányi szólás. Felháborodva írtam akkor a magyar múlt megcsúfolásáról, semmibe vételéről Belnyesszentmiklós kapcsán, ahol már nem élnek magyarok. És ha mindez az ember saját környezetébe történik? Kötelező lenne a hallgatás, a sunyítás, mert hát „köztünk maradjon”?!

Történt, hogy pár évvel ezelőtt a tárkányi református egyház kazánházat épített a templom fala mellé. Akkor is csontok kerültek ki a föld alól. Régi öregek mesélték, hogy török temető lehetett ott valamikor. Török temető nem, hiszen Tárkányban a törököknek nem volt helyőrségük. Valószínű, hogy régi magyar sírok lehettek, hiszen a mai templom ugyanazon a helyen áll, ahol elődje. Mint tudjuk valamikor a falubeliek a templom mellé, köré temetkeztek. Tény az, hogy már tavaly megkezdődött egy WC építése az illető helyre. Mi több, alig pár méterre attól a templomfaltól ahol 1919-es vérengzéskor sok tárkányi lehelte ki lelkét.

Nyilván itt is a többségi akarat nyilvánult meg, mint sok egyébben: mindenre, mindenkire odafigyelünk csak saját magunkra nem. Tisztelgünk, hajbókolunk mások előtt, mit sem törődve értékeinkkel. Csak kérdezem, mindenki adja meg a saját maga válaszát: melléfogás, butaság, nemtörődömség vagy csak egyszerűen azokká lettünk, amivé tettek bennünket?

A napokba jött a hír, hogy tárkányi lett Bihar megye alispánja! Gratulációk, jókívánságok tömkelege. Azzá lettünk, amivé neveltek bennünket. Tárkányi magyar képviseli a román kormányt és annak érdekeit. Tudjuk, ismerjük a román kormány mindenkori érdekeit. Tudomásul vesszük, többségi döntés született.

Magyar csontokra építve, saját kezűleg. Ez a helyzet a vérengzés és Trianon után 100 évvel…

Gábor Ferenc, Köröstárkány

Facebook