Mit tett értünk Bíró Zsolt?

Mit tett értünk Bíró Zsolt?

Vitathatatlan tény, hogy a Magyar Polgári Párt volt az első politikai szervezet, mely a román pártbejegyzési tortúrát kiállta, ezzel elsőként intézményesítette az erdélyi magyarok között a választás szabadságát. Hogy akkori vezetői nem voltak képesek integrálni és egy oldalon tartani a nemzeti oldal valamennyi szereplőjét, már egy másik történet része lenne. Arról azonban mindenképpen érdemes pár szót ejtenünk, hogy a párt második korszakát fémjelző Bíró Zsolt vezetése alatt hová sodródott a jobb napokat is megélt, a 2008-as helyi választásokon még a magyar szavazók egynegyedének bizalmát maga mögött tudó szervezet, illetve az utókor kedvéért magáról az ex-rádiós ex-pártelnök munkájáról sem tanulságok nélkül való összefoglalót adnunk.

Az is vitatható, mekkora siker volt a polgáriakat az RMDSZ halálos ölelésébe taszítani, annak valamiféle közegidegen csatolmányává tenni.

Sokan, s főként egyazon érdek mentén magyarázzák az MPP sikeridőszakaként a Bíró-érát, s mikor ezt teszik rögtön fel is hozzák, hogy Bíró Zsolt megkétszerezte az MPP polgármestereinek számát, sőt parlamenti párttá tette azt. Hogy beszélhetünk-e sikerről, főként annak fényében, hogy a rádiósból pártelnökké előléptetett Bíró vezetése alatt az MPP elvesztette alapszervezeteinek közel felét, miközben a párt listás szavazatait szívós munkával a 2008-as szint negyedére olvasztotta a helyi tanácsosok számával együtt, bizony érdekes kérdés. Mint ahogyan az is vitatható, mekkora siker volt a polgáriakat az RMDSZ halálos ölelésébe taszítani, annak valamiféle közegidegen csatolmányává tenni. A választ 2018 végén éppen az a rendkívüli Országos Tanács, a párt kongresszusa adta meg, melyen a sorozatos „sikerélményeket” a küldöttek Bíró Zsolt leváltásával tudták csak gyógyítani. Illetve közvetlenül le sem válthatták, mert a távozó pártelnöknek annyi bizalmi fedezete sem maradt, hogy bár egyetlen megyei jelölést kapott volna a folytatáshoz, így az új elnökkel, Mezei Jánossal szemben meg sem méretkezhetett.

A történet azonban ezzel nem ért véget, mert a párt új vezetése, mint valamiféle Csipkerózsika álomból ébredve, arra eszmélt, hogy a Bíró-korszak kiszervezett és eltérített belső költségvetéssel, évek óta nem vezetett szervezeti nyilvántartásokkal és egyes megyei vezetők érdekei mentén lefegyverzett, feladott helyi szervezetek sokaságának valóságával zárult. Egyébként számunkra, egyszeri választók számára az igazi kérdés talán nem is az, hogy a „spágás” hangfelvétellel lebukott, a „pragmatista” RMDSZ-s irányváltást végrehajtó Bíró hasznos volt-e az MPP számára, hanem inkább az, hogy elnökségének hét esztendeje alatt az erdélyi magyarságnak bármi hasznot, vagy eredményt hozott-e? Minden esetre, ha nekünk, erdélyi magyaroknak nem is, az RMDSZ politikai monopóliumépítésének nyilvánvaló módon igen.

Bíró a PSD szolgálatában is

Ugyanakkor tanulságos kaland az utóbbi időben az MPP belső törvényességének rendíthetetlen harcosává előlépett, a tisztesség és a következetesség modern bajnokaként tetszelgő Bíró Zsolt RMDSZ-es parlamenti képviselői munkájának szemügyre vétele is. Egyúttal engedje meg a tisztelt olvasó, hogy afelett ezúttal felületesen átlépjünk, hogy a korábban komoly anyagi gondokkal küzdő politikus életében mekkora minőségbeli változást hozott a tulipánosoktól a politikai váltóátállításért kapott mandátummal járó havi tízezer lejes nettó fix.

Azonban amellett nem lehet szó nélkül elmenni, hogy a közösségünk politikai pluralizmusáért újabban egyre hangosabban aggódó képviselő, ex-pártelnök munkájának van tehát egy román parlamenten belüli ismeretlen oldala is, melynek leginkább „megnyerő” vonása, hogy az elmúlt három év folyamán – jó RMDSZ-es képviselőként – munkája (ahogyan társaié is) a közelmúltig első számú szövetséges PSD ámokfutásának fedezésében merült ki.

Bíró Zsolt

A képviselőház weboldalán elérhető adatok szerint egyébként Bíró Zsolt 2016 decembere óta összesen csupán négy alkalommal tett fel kérdést, illetve interpellált Románia parlamentjének képviselőházában. Három év alatt négyszer! Ez idő alatt összesen – írd és mondd – tizenhét, azaz átlagban kéthavonta kb. egy felszólalása volt plénum előtt, ami nem egészen háromnegyed órányi (42 perc, 23 másodperc) beszédidőt jelent, de a statisztikák szerint ebből is a képviselői eskü szövegének elmondása 42 másodperc volt.

No de vissza a PSD támogatásához, már csak azért is, mert éppen Bíró köre támadta leghangosabban utódját, Mezei Jánost, amiért megpróbált Viorica Dancila később elbukott miniszterelnökkel polgármesterei javára egyezkedni, mely kísérlet apró diákcsínynek sem fogható fel a spágás képviselő honatyai tevékenységéhez mérve.

Példának okáért a sok vihart kavart, a PSD-kormány legnagyobb bűnei között számon tartott igazságüggyel kapcsolatos ellentmondásos törvényeket (hét ilyen volt, majdnem mindegyik többször került a képviselőház elé) megszavazta, vagy nem volt jelen a szavazásnál. Egyszóval tartotta magát az RMDSZ-es frakció pártfegyelméhez, bár nyilván tisztában volt azzal, hogy az általa is megszavazott törvények mekkora károkat okoznak, és azt is tudnia kellett, hogy a magyar választópolgárok nem támogatják ezeket a változásokat. Bíró abban is a PSD kormány szekerét tolta, hogy minden, a kormány egyes miniszterei elleni egyszerű indítvány (moțiune simplă) esetében vagy tartózkodott, vagy nemmel szavazott. Mint ahogyan az is kiviláglik a különböző PSD-kormányok elleni bizalmatlansági indítványok szavazási eredményeiből, hogy ezekkel kapcsolatban is vagy nemmel szavazott, vagy egyszerűen el sem ment az adott ülésekre, ezzel is a kormánybuktatást akadályozandó.

Persze vannak hasznos elemei is képviselői munkájának, és nyilván nem a lakhelye, Marosvásárhely érdekében kiharcolt, vagy holmi idejét múlt, egyébként is csak felesleges konfliktusokat generáló önrendelkezési, esetleg nyelvi-jogi ügyekben elért, ne adj isten a MOGYE kapcsán kiküzdött eredményről beszélünk. Képviselői munkájának olyan értékes részletei szintén ismeretlenek, mint, hogy oszlopos tagja például a Kongói Demokratikus Köztársaság, továbbá Elefántcsontpart, Ecuador és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság parlamentjeivel ápolandó jó kapcsolatokért felelős képviselői csoportoknak.

Szóval az élet nem csupán móka és kacagás a Dambovita partján sem, és bizony ott is keményen dolgozik még egy RMDSZ-es, illetve MPP-s, azaz immár Erdélyi Polgári Mozgalmas képviselő is. Ugyanis tarsolyban már az újabb feladat, a tulipános kontroll alól felszabadult polgári oldal kettészakítása, s ha szükséges, teljes megsemmisítése.

K. Szalárdi István

Facebook