Napokon belül kezdődhet a fakitermelés

Napokon belül kezdődhet a fakitermelés
Tizenegy napirendi pont volt terítéken a szerdai rendes havi tanácsülésen Mihályfalván, amelyen Pap Sándor néppártos tanácsos elnökölt.
A testület egyhangúlag elfogadta Karsai Attila alpolgármester éves beszámolóját, a Bánházi Miklós, Belán István, Boros József, Gheorghe Chiș, Csengeri Csongor, Czeglédi Júlia, Gazsi Zsolt és Hegedűs Attila önkormányzati képviselők jelentéseivel egyetemben. Ezt követően a szakbizottsági beszámolókat is elfogadták, valamint a beteggondozók tevékenységéről szóló éves összegzést is.
Egyhangúlag megszavazták a 2015-ös év utolsó negyedévi költségvetésének ügyvitelét, majd rátértek a sokat várt fakitermelési metodológiájának elfogadására, mely lehetővé teszi a város erdejéből való további fakitermelést, a tavalyihoz hasonló 200 lejes köbméterenkénti áron.
A kitermelés a tanácsi határozat a kormánybiztosi láttamozás után kezdődhet el hivatalosan.
A Néppárt-frakció tartózkodásával szavazták meg a Munkácsy Mihály, a Bem József és a Bethlen Gábor utcák kanalizálására kiírandó közbeszerzést. A frakció azzal indokolta tartózkodását, hogy a dokumentáció, amelyet kézhez kaptak, nem informálta kimerítően őket a licitre kiírt munkálatok anyagi részleteiről.
Sütő Éva

Facebook