Népszerűtlen intézkedések Mihályfalván – Szelektív hulladék

Péntek délelőtt került sor a mihályfalvi képviselő-testület rendes havi ülésére, melynek keretében tizennégy napirendi pontban hoztak határozatot a városatyák.
Az első kettőben új önkormányzati képviselők beiktatását hagyták jóvá, mely ceremónia jogi kereteit Gazsi Zsolt tanácsos ismertette. Kiss Imre, valamint Gnandt János távozása után, Boros József, illetve Marján Sándor kapott megbízatást – mindketten az RMDSZ-frakció tanácsosai. Mint ismeretes, Kiss Imre önkormányzati képviselő, egykori megyei tanácsos, középiskolai tanár a mezőgazdasági főgimnázium harmadik bővítési tervezetének kudarca után távozott a testületből, Gnandt János pedig egy bűnvádi eljárás jogerőre emelkedett bírósági döntése miatt kényszerült lemondani választott tisztségéről.

 

Újabb különadó
A mindenkori költségvetés-módosítás jóváhagyása után szavazásra bocsátották azt a különadót (alig pár esztendeje már kiróttak egyet kanalizálási különadó néven), amelyet ezúttal azokra a háztartásokra vetnek ki, amelyek nem kötöttek szerződést az aradi illetőségű szelektív hulladék-feldolgozó vállalattal. A 2014/99-es törvény érelmében minden lakos köteles szelektíven gyűjteni a szemetet, az önkormányzatok pedig különadóval terhelhetik azokat, akiknek nincs szerződésük ilyesfajta szemétgazdálkodási céggel. A különadó összege meg fog egyezni a szelektíven gyűjtött hulladék szemétszállítási díjával, amelyet ez esetben a helyi önkormányzat kasszájába kell majd befizetni. Ezt az összeget utólag átutalják a hulladék-feldolgozó aradi cégnek.
Mihályfalván tehát két szolgáltató tesz ki egyet, így a lakosok, ha azt akarják, hogy a papíron, az üvegen, a fémen és a műanyagon kívül más jellegű hulladéktól is (legálisan) megszabaduljanak, mindkettővel kötelesek szerződni. Akik tehát mindkét szerződéssel rendelkeznek, azokra a különadó nem vonatkozik. Az intézkedést december 1-től foganatosították. A javaslatot a Néppárt két ellenszavazatával (két EMNP-s tanácsos hiányzott) fogadták el.

 

Nem szavazták meg az élelmiszerjegyeket
A péntek délelőtti ülésen a Néppárt frakciójának azon javaslata is terítékre került, amely május óta képezi vita tárgyát az EMNP tanácsosok, az RMDSZ-frakció, valamint a város pénzügyviteli képviselete között. Hegedűs Attila, a Néppárt tanácsosa által előterjesztett határozat-javaslat szerint évi két alkalommal (húsvét és karácsony) 100 lej értékben élelmiszerre és gyógyszerre váltható értékjegyeket juttattak volna a 60 év feletti idős embereknek, akiknek nyugdíja nem haladja meg a 630 lejt, a fűtéstámogatáshoz hasonló kritériumok alapján.
Gheorghe Chiş, a pénzügyi bizottság elnöke szerint nincs pontos kimutatás arról, hány személyt érintene egyáltalán a javaslat, továbbá az önkormányzatnak sincsenek alkalmazottai arra, hogy évente kétszer is szociális felmérést végezzen a jogosultság megállapítására. Boros József RMDSZ-es önkormányzati képviselő hiányolta, hogy a Néppárt frakciója nem nevezte meg a pénzforrást, amelyből kivitelezhetnék az effajta költségeket. Pap Sándor Néppártos tanácsos viszont a legújabb hivatali autót hozta fel ellenérvként, amelyre rögvest lehetett pénzforrást találni, amint felmerült annak vásárlási ötlete. Az önkormányzat szűkös költségvetésére és a szociális osztály kapacitására hivatkozva az RMDSZ-frakció elutasította a határozat-javaslatot.

 

Meghosszabbított szerződések
A továbbiakban megújították a református egyházközséggel a Márton Áron, illetve a Kálvin János utcákon lévő ingatlanokra szóló szerződéseket, amelyekben a „step by step” rendszerű iskolai oktatás, valamint az Aranykapu nevet viselő napközi működik, valamint a római katolikus egyházzal is szerződést hosszabbítottak a Kazinczy Ferenc utcai ingatlanra, ahol fogyatékos gyermekek óvodai és iskolai oktatása folyik.

 

Sütő Éva
2014 December 11.

Facebook