Október 12-e ne legyen Nagyvárad napja!

Október 12-e ne legyen Nagyvárad napja!

Egy 1992-es helyi közgyűlési döntés nyomán, immáron 26 éve szerepel hivatalosan Nagyvárad városnapjaként az október 12-i dátum. Az akkori döntés hű tükre a 90-es évek első felére jellemző, korántsem magyarbarát légkörnek, hiszen a közgyűlés több mint két és fél évtizeddel ezelőtti döntése két, a magyar közösség számára cseppet sem ünnepelendő eseménynek állít emléket

1918. október 12-én fogadták el Aurel Lazăr nagyváradi ügyvéd házában az erdélyi románok függetlenségi nyilatkozatát, majd 1944-ben szintén ezen a napon vonult be Nagyváradra a Vörös Hadsereg és annak kíséretében, a pár héttel korábban átállt, román fegyveres erők is. Történelmi tény, hogy Nagyvárad lakossága 1918-ban és 1944-ben is több mint 90%-os arányban volt magyar nemzetiségű, ezért enyhén szólva sem állja meg a helyét egyetlen olyasfajta megközelítés sem, mely a város felszabadításaként állítja be a történteket. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a város akkor még nagyon alacsony létszámú román kisebbségének helyzetét javították a történtek, s szintén történelmi tény, hogy a magyar közösség kárára.

Mi nem vitatjuk el egyetlen közösség ahhoz való jogát sem, hogy a számára sorsfordító eseményeket megünnepelje, megemlékezzen azokról. Ha Nagyvárad románsága, illetve annak egyházi és világi vezetői a XXI. század elejének Európáján belül még mindig úgy gondolják, hogy október 12-e ünnepi alkalom, kénytelenek vagyunk ezt elfogadni, még akkor is, ha nekünk, magyaroknak e nap történelmi viszonylatban nem ugyanazt jelenti, mint román honfitársainknak.

Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a rendszerváltás utáni zűrzavaros évek többségi közhangulata diktálta rossz döntések helyrehozásáról nyílt és őszinte párbeszédet kezdjünk. Annak bizonyosságával, hogy a magyar történelmi egyházak és világi szervezetek képviselői között nem lehet abban nézetkülönbség, hogy október 12-e nem alkalmas arra, hogy Nagyvárad valamennyi polgára számára ünnepnap legyen, valamint tiszteletben tartva a román közösség ide vonatkozó érzéseit, azzal a kezdeményezéssel élünk, hogy határozzunk meg közösen egy, a város minden polgára számára pozitív, ünnepelhető jelképiséggel bíró napot, melyet mindannyiunk együttes javaslatként terjesztünk a döntéshozó testületek elé. Célunk, hogy a város valódi egységét jelképező, mindenki számára elfogadható ünnepi alkalom és évforduló elfogadására megfogalmazandó közös kérelmünk még az idei esztendőben a döntés-hozók elé kerüljön.

Meggyőződésünk, hogy azokat az eseményeket kell kiemelnünk, melyek összekötnek és semmiképpen sem azokat, melyek egyik vagy másik népnek a másik felett aratott győzelmét ünnepeltetné. Tudjuk, a változtatás szándékának nyilvános megfogalmazásától a cél eléréséig nem vezet egyenes és könnyen járható út, főként nem egy olyan válságoktól terhelt időszakban, mint amit éppen megélünk. Sokan vannak azok, akik eredménytelenségüket, a közösségnek tett ígéretek be nem tartását a magyar vagy éppen a román politikai kártya kijátszásával próbálják leplezni, mégis, az első lépést Nagyvárad városnapja kapcsán végre meg kell tennünk, hiszen Nagyvárad igen is lehet a béke és az egyetértés szigete!

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete

Facebook