Partiumi térképbemutató volt Mihályfalván

Partiumi térképbemutató volt Mihályfalván

A Nyíló Akác Napok keretében került sor a Partium térképének bemutatására is, amelyet dr. Szilágyi Ferenc, a Partiumi Keresztény Egyetem docense, földrajzkutató, a Partiumi Autonómia Tanács elnöke mutatott be. A szombat délutáni eseménynek a Máté Imre Városi Könyvtár adott otthont.

térkép2 térkép3Ezt megelőzően dr. Szilágyi Ferenc vetítéssel egybekötött kiselőadást tartott a már meglévő európai régiókról, mint jól működő közigazgatási formákról.

A földrajztudomány értelmezése szerint a régió olyan tájegységet, térdarabot jelent, amely funkcionális egységet alkot, társadalmi, gazdasági, természeti kölcsönhatások érvényesülésével. Ugyanakkor történelmi, etnikai, nyelvi, adminisztratív régiók is léteznek Európa szerte. Az európai regionalizációs tendencia szele Romániát eddig csak felébe-harmadába érintette. Mint dr. Szilágyi Ferenc mondta , bár jól körvonalazható történelmi, földrajzi régiókat lehetne létrehozni, a román állam messzemenően nem ez irányba törekszik, inkább ezen régiók felhígítása, feldarabolása a cél.

térkép4 térkép6A Partium is hasonló történelmi-földrajzi tájegység, amely a középkori Magyar Királyság három részre szakadása után született meg, azokból a területekből, amelyek nem tartoztak a történelmi Erdély területéhez, de a török hódoltsági területekhez sem. Ez a terület „hivatalosan” a Magyar Királyság része lett volna, de távolsági okokból a Habsburg uralkodóknak nagy gondot okozott a védelem megszervezése, ezért engedték át a terület feletti rendelkezési jogot az erdélyi fejedelmeknek.

Így az erdélyi fejedelmek, mint „Magyarország részeinek urai” uralkodtak ezen a területen, azzal a kikötéssel, hogy a fejedelmi dinasztia kihalása után e területek visszakerülnek a királyi Magyarországhoz. Erről a János Zsigmond és a Habsburgok között 1570-ben létrejött speyeri szerződés rendelkezett.

Jól meghatározott körvonalai azonban sosem voltak. Ugyanis van egy Oszmán-kori és egy Habsburg-kori Partium is. A tájegység határai tehát nem volt állandó a történelem folyamán.

Napjainkban Partium névvel Románia északnyugati területeit illetik, általában a jelenlegi Arad, Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyék megközelítőleges területeit. Ebből az is következik, hogy e leegyszerűsített értelmezés szerint a mai közbeszédben a trianoni államhatár, valamint Erdély és a Bánság történelmi határai közötti 22 ezer km kiterjedésű, valamikori kelet-Tiszántúli terület megnevezésére használják. Hagyományos központja Nagyvárad.

térkép5A dr. Szilágyi Ferenc szerkesztette és Jancsik Péter rajzolta térképet kiadta a nagyváradi Partiumi Kiadó, a Partiumi Kutatóintézet és a Partiumi Autonómia Tanács támogatásával.

A térkép bemutatása után minden jelenlévő kapott ajándékba egy-egy kicsinyített változatot.

Dr. Szilágyi Ferenc előadását Pap Sándor néppártos tanácsos, a rendezvény házigazdája köszönte meg, a jelenlévők nevében is.

 

Sütő Éva

 

 

 

Facebook