Sertéspestis ütötte fel a fejét Érmihályfalva egyik tanyáján

Sertéspestis ütötte fel a fejét Érmihályfalva egyik tanyáján

A Bihar Megyei Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság hivatalos értesítése szerint, a több száz sértést nevelő gazdaságban beigazolódott a sertéspestis okozta megbetegedés gyanúja. A Bihar Megyei Járványvédelmi Bizottság utasítása értelmében, a gócpont felszámolása érdekében a sertésállomány megsemmisítését írta elő és korlátozásokat vezetett be településszinten. A szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megállítsák a terjedést. A korlátozások ideje alatt tilos sertéseket szállítani bármilyen formában és célból, a városban. Tilos továbbá a településről ki, illetve be szállítani azokat. Fontos tudni, hogy az emberre nem veszélyes az afrikai sertéspestis, csupán az állatokra. Bármilyen megbetegedést vagy rendellenességet észlelnek a sertés állományban, azonnal vegyék fel a kapcsolatot dr. Rizó Béla (0744 / 517-169) körzeti, illetve ifj. dr. Lunczer János (0745 /386-320) helyi állatorvosokkal.

Felhívjuk minden sértésgazda figyelmét a következő minimális járványvédelmi követelményekre:

 1. Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló gazdasági udvarba.
 2. Az állatok gondozásakor arra a célra elkülönített munkaruhát, és lábbelit kell használni.
 3. A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz és lábfertőtlenítő  használatát követően lehet szabadon belépni és kilépni.
 4. Idegenek (szomszéd, vadász, stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és az állattartó által biztosított külön munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe.
 5. Járműforgalom: bármilyen jármű  csak kerék‐ és járműfertőtlenítés után mehet be a sertéstartó gazdasági udvarrészbe.
 6. Állandóan, vagy időszakosan karámban tartott állatok esetén a házi sertéseket kétsoros kerítéssel kell elválasztani a vadonélő  állatoktól.    A kerítések közötti távolság legalább 0,5 méter kell legyen és úgy kell kialakítani, hogy a két sor közötti terület rendszeres karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen. A kerítés magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja a benn tartott állatok marmagasságát.
 7. Zárt tartás esetén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen zártnak, erősnek, résmentesnek kell lennie.
 8. Minden más esetben külön kerítés szükséges, megfelelő távolságra (minimum 0,5 méter) a karámtól. A közrezárt területet, valamint a kerítés külső  oldalán lévő  területet is rendszeresen karban kell tartani. A terület gyomtalanítása, fa‐ és bozótmentesen tartása segíti a vadon élő állatok távoltartását a teleptől.
 9. Tilos állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetése!
 10. Fertőzött területen belül tilos a zöldtakarmány etetése!
 11. Az állattartó köteles gondoskodni az állattartó épületekben a rendszeres rovar‐és rágcsálóirtásról.

Hangsúlyosan kérünk minden állattartót, tartsák be az előírásokat annak érdekében, hogy ne kerüljön be a településre a vírus okozta fertőző betegség. Az előírások mellőzése súlyos következményekkel járhatnak –  tájékoztat a mihályfalvi hivatal a város honlapján.

Facebook