Számlák és adósságok – Önkormányzati híreink

A 2014. 09. 29-i tanácsülés egyik napirendi pontja az a költségvetés-módosítás volt, amellyel a város számláit zároltató Central Faktor behajtó cégnek átcsoportosítottak három havi adósságnak megfelelő összeget. Ez számszerűleg 730.000 lejt (7milliárd 300 millió régi lejt) jelent, ez az összeg eredetileg nem szerepelt a 2014-es költségvetésben, így többek között a vízmű és a középiskola beruházásaitól lett elvonva az összeg. A sajtó hírek szerint (2014. okt. 21.)
a román kormány fogja a fennmaradó 1, 148 millió lejt kifizetni a behajtó cégnek. Ezt a fennmaradó összeget 2015 márciusáig kell majd rendezni (ez az összeg nem tartalmazza azt az adósságot, amellyel az állami kincstárnak tartozunk s amelynek futamideje 2018-ban jár majd le).
A kormány felelősségvállalása természetesnek is tekinthető, ahogyan Nyakó József polgármester 2014 júniusában a Krónikában megjelent interjújában fogalmazott: a projekthez annak idején a kormány 75%-os támogatást nyújtott, így a kifizetések elmaradása ,,az ő sarát” is képezik.
A kedvezőbb fejlemények ugyanakkor továbbra sem adnak magyarázatot az üggyel kapcsolatos néhány kérdésre:
– Különböző fórumokon eltérő magyarázatok hangzanak el az üggyel kapcsolatban. Például, hogy a jelenlegi RMDSZ-es városvezetés nem tudott az előző RMDSZ-es városvezetés által hátrahagyott adósságról (ez többször is elhangzik különböző cikkekben) vagy, hogy bár az adósságról tudtak, de a Vegyépszer romániai leányvállalatának megszűnése miatt nem volt kinek fizetni (ez tanácsülésen hangzott el), vagy éppen az imént említett kormányt is hibáztató megjegyzést hallhattuk korábban (Nyakó József Krónika interjúja).
– A volt és jelenlegi RMDSZ közötti információáramlás hiányossága azért is hangzik furán, mivel a két testület között számottevő személyi átfedések vannak (pl. RMDSZ elnök, tanácsosok egy része) és ugyan ez igaz a városházán dolgozó apparátusra is.
– Érdekesnek tartjuk, hogy pont az államfő választási kampányban került pénz ennek az adósságnak a rendezésére miután fél éve zajlik az ezzel kapcsolatos hercehurca és azóta napi 1152 lej büntetőkamatot fizettünk, ami mostanra szintén szép summára dagadt.
– A kifizetés rendezésének a kampányra való csúsztatása hátterében akár az is lehet, hogy majd ez is érvként szolgáljon Ponta Victor „peszedés” jelölt magyar szavazatokkal való megtámogatásához az államfőválasztás második fordulójában.
– A beruházás kifizetésének elmaradása 2008-tól folyamatosan történt, részben a Környezetvédelmi Minisztérium utalásainak késlekedése, részben pedig a Bihar megyei Tanács által felvállalt 12,5%-os önrész (2008-tól kezdődő) teljes elmaradása miatt. Az RMDSZ mindkét helyen jelentős szerepet töltött be, jelentős befolyással bírt.
– A történések ilyen irányú folyása véleményünk szerint éppen nem a kis lépések politikájának a létjogosultságát igazolja. Az autonómia lényege éppen abban rejlik, hogy a helyi közösségek nincsenek kiszolgáltatva pénzügyileg sem a hatalmon lévők szeszélyeinek.
– Az RMDSZ ilyen értelemben ellenérdekelt a valós önrendelkezés kivívásában, mivel nem lehetne többé megetetni az erdélyi magyar közösséget a „buka-restizés” nélkülözhetetlen voltával.

Czeglédi Júlia és Szilágyi Ferenc, tanácsos
2014 Október 24.

Facebook