Számvevőszék jelentése – Érmihályfalva

2015.04.07-2015.05.26-án volt Érmihályfalva város közigazgatási területén a Számvevőszék, amely a következő jelentést írta:

A fő beruházások finanszírozása 2012- 2014 között:

– játszótérhez való kellékek beszerzése – 36.088 lej

– járdák készítés az ANL területén – 12.000 lej

– Móka híd rehabilitálása Érmihályfalván- tervezés

– fejlett biztonsági rendszer beszerzése – 19.406 lej vízmű, 76.256 lej város

– a városi strand rehabilitálása – 40.000 lej

– szociális lakások rehabilitálása – 150.000 lej

– a Malom utca modernizálása – 518.300 +6.700 +…..lej

A számvevőszék vizsgálati megállapítása a következő:

1. Hiányzó könyvelőségi nyilvántartás bizonyos köz- és magánszektori javakról
2. Az éves belső ellenőrzési jelentés hiánya
3. A nyilvános belső ellenőrzési követelmények meg nem szervezése a 672/2002 törvény értelmében
4. A helyi jövedelmek belső ellenőrzésének és nyomon követésének megszervezésére és vezetésére vonatkozó törvényes előírások be nem tartása valamint a pénzügyi ellenőrzés sem volt megszervezve és gyakorlatba ültetve
5. Az intézmény nem hozott meg minden végrehajtási intézkedést a kinnlevőségekre
6. Az intézmény nem járt el a jogi előírásoknak megfelelően az eszközök, a tartozások és tartalékok leltározását illetően
7. Az intézmény nem végezte el az eszközök és források újraértékelését és a könyvelésben sem kerültek feltüntetésre az ebből az eljárásból származó különbségek 2014.12.31-én
8. Az érmihályfalvi közigazgatási területi egység nem dolgozott ki és nem fogadott el semmilyen saját szabályzatot a helyi érdekeltségű köz és magánszféra kezelésének megszervezésére és működésére vonatkozó közszolgáltatást illetően
9. Az állami tulajdont és a köztulajdont képező javak beszerzésére vonatkozó jogi rendelkezések be nem tartása
10. Jogtalan kifizetések elvégzetlen munkálatokra, amelynek összege 19.480 lej.
11. Jogtalan kifizetések, amik szerződéses alapon támogatást jelentenek, vissza nem fizetőek és amik nem teljesítik a támogathatósági feltételeket, melynek összege 17.481,51 lej. (ezek a szponzori pénzek az egyesületeknek)
12. Jogtalan kifizetési tételek egy indokolatlan pénzügyi ajánlatnak, amely szerepel egy megkötött szerződésben. A kifizetések nagyobbaknak bizonyultak a reálisnál. Az összeg értéke 53.796 lej (szerk.: ez a Malom utca modernizálása)
13. Jogtalan kifizetése egy öntözési berendezésnek, melynek összege 15.000lej és amely berendezés ki volt cserélve más eszközre
14. Banki kölcsön után több banki költség lett fizetve a CEC Banknál 33.223,45 lejjel
15. Nem volt megfelelő cselekvési terv az intézményben, ami oda vezetett, hogy a büntető kamat értéke 1.560.038,18 lej (késedelmi büntető kamat volt számolva 2010.09.04- 2014.05.21 között), illetve 1.152 lej/nap X 1.354 nap késés
16. Az érmihályfalvi közigazgatási területi egység nem tartotta be a gazdasági, hatékonysági és eredményességi elveket az alapok elosztására, programok finanszírozására, és non-profit célból tevékenykedő magán és fizikai személyek által szervezett közérdekű tevékenységek szervezésére vonatkozóan.
17. Nem voltak betartva a jogi normák, az Érmihályfalvi ,,Zelk Zoltán” Általános Iskola, az Érmihályfalvi 1- es számú Mezőgazdasági Főiskola valamint az Érmihályfalvi Egészségügyi Szociális Központ leltározásának szervezésénél és lebonyolításánál.

Az összegek eltérése, amit a számvevőszék talált összesen 1.713.000 lej.

A megvalósítási határidő, amit a számvevőszék adott: 2015 október 31.

A Számvevőszék döntése: a jogtalanul kifizetett összegeknek a felelős személyektől való behajtása.
A kár helyre nem állítása, a Számvevőszék által benyújtott intézkedések nyomon nem követése bűncselekménynek minősül és három hónaptól egy évig terjedő börtön büntetéssel vagy pénzbeli bírsággal jár.

Czeglédi Júlia, tanácsos

Érmihályfalva

2015 július 07.

Facebook