Tájékoztató fórumot tartott a Néppárt Hegyközcsatárban

Tájékoztató fórumot tartott a Néppárt Hegyközcsatárban

Parázs hangulatú, helyenként indulatoktól sem mentes lakossági tájékoztató gyűlés zajlott le Hegyközcsatárban, szeptember 16-án, hétfőn, melynek témája a településen megjelent olajipari cég tevékenysége volt. A gyűlést számos lakossági panasz és megkeresés nyomán a Néppárt helyi önkormányzati képviselői kezdeményezték, miután az önkormányzat illetékesei elmulasztották informálni a lakókat a településen megjelent nehézgépek tevékenységének miértjéről. A fórumra meghívást kaptak és el is jöttek a Nis Petrol nevű olajipari konzorcium illetékesei is, akik bár utólag, és szemmel láthatóan csak kényszeredetten, de beavatták a település kultúrotthonát megtöltő helyi lakosokat az általuk végzett tevékenység technikai részleteibe és törvényi hátterébe is.

A legfőbb panasz lakossági részről a tájékoztatás tökéletes hiánya volt, hiszen információ hiányában mindenki számára kellemetlen meglepetés volt a kertekben, termőföldeken a semmiből megjelenő, és ott jelentős károkat okozó gépek látványa. Ráadásul a gépek kezelőivel kommunikálni sem lehetett, hisz mint a fórumon kiderült, azok mindannyian szerb nemzetiségűek, így nem beszéltek sem románul sem magyarul.

Mint a gyűlésen kiderült a cég hagyományos kőolaj és földgáz lelőhelyek után kutat a térségben, és ehhez a román állam illetékes szervei, és a megyei önkormányzat részéről minden szükséges engedélye megvan.  A községben történő tevékenységükre a helyi önkormányzat is rábólintott, az erről szóló határozatot csak a Néppárt önkormányzati képviselői nem szavazták meg. A cég képviselői elmondták azt is, hogy ők csak kutatnak, kitermeléssel nem foglalkoznak, és igyekeztek – több-kevesebb sikerrel – megnyugtatni a lakosokat abban a tekintetben, hogy szó sincs palagáz kitermelésről, és az ahhoz kapcsolódó rendkívül környezetszennyező hidraulikus repesztésről.

A gyűlés másik, a lakosokat érintő témája a kártérítések mikéntje volt, hiszen mint kiderült a nagyobb területtel rendelkező gazdákat a cég már a kutatás megkezdése előtt felkereste, és kártérítési szerződést is kötött velük, ugyanakkor elmulasztotta ezt megtenni a kisgazdákkal, kisebb kertek, parcellák birtokosaival. Az információhiány és a kártérítésről történt „megfeledkezés” joggal háborított fel sokakat, így nem csodálható, hogy a kedélyek csak a gyűlés végére csillapodtak le, amikor is a jelenlevők ígéretet kaptak arra a Nis Petrol képviselőitől, hogy mindenkivel egyénileg rendezik a kártérítés kérdését, és a tevékenységük törvényes voltát bizonyító engedélyeket is a polgárok rendelkezésére bocsátják a Néppárt önkormányzati képviselőin keresztül.

A csatári eset tipikus példája annak, amikor egy önkormányzat vezetése feladatait elhanyagolva nem tesz meg mindent az általa képviselt polgárok teljes körű tájékoztatásáért, és érdekeinek védelmében.  A gyűlésen megjelent ugyan a község polgármestere, de a mintegy két órán át tartó, sokszor heves vitában és érvelésben egyetlen szót sem tartott érdemesnek kiejteni. Az időben történő informálással, és a község lakóinak megkülönböztetéstől mentes érdekvédelmével mindez elkerülhető lett volna. A Hegyköz lakói a fentiekkel ellentétben a jövőben is számíthatnak a Néppárt képviselőinek támogató kiállására minden őket érintő vitális kérdésben.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete 

Facebook