Új ivóvíz-szolgáltató, új szerződés, új tarifa

Új ivóvíz-szolgáltató, új szerződés, új tarifa

Mint ismeretes, az Észak-Nyugati Településközi Fejlesztési Egyesület (ADI-NV) azért jött létre, hogy regionális tömörülés gyanánt nagyobb eséllyel tudjon pályázni különböző uniós fejlesztési forrásokra. A huszonkét RMDSZ-es település (nemrégiben csatlakozott három román vezetésű község is) alkotta egyesület közös ivóvíz-szolgáltatót hozott létre, melynek az érmihályfalvi vízmű is részévé vált. Az új szolgáltatóval új vízdíjak és új szerződés is jár, mely szerződés magába foglalja majd a kanalizálási tarifát is.

Az új szolgáltatóval tehát (a borsi székhelyű Észak-Nyugati Víz- és Csatornamű Rt.) mind a cégeknek, mind a magánszemélyeknek új szerződést kell kötni.

Mint említettük, drágul a víz is: 1,83 lej/m³-ről 2,48 lej/m³-re + ÁFA. Mivel a cég nemcsak az ivóvíz-, de a csatornahálózatot is átvette, így a szerződésben, melyet a cég alkalmazottai fognak megkötni a fogyasztókkal, már szerepelni fog az utóbbi tarifája is. Mivel Mihályfalván az a faramuci helyzet áll fenn, hogy az évek óta készülő csatornahálózatnak csak egy része van lefektetve és arra sincs mindenki rácsatlakozva  (sok háztartás még ma sem rendelkezik belső vízrendszerrel), így elég körülményes lesz meghatározni, kit is lehet kötelezni kanalizálási díjra és kit nem.

Ezt próbáltuk tisztázni Nyakó József polgármesterrel, aki biztosította a fogyasztókat, hogy bár a típusszerződésben bizonyos esetek nincsenek határozottan elkülönítve, a szerződéskötésnél a cég emberei disztingválni fogják ezeket, azaz senkit nem fognak olyan szolgáltatás kifizetésére kötelezni, amelyet még nem vehet igénybe.

Sütő Éva

 

 

 

Facebook