Újabb horribilis büntető kamat és perköltség az adófizetők pénzéből

Újabb horribilis büntető kamat és perköltség az adófizetők pénzéből

Nyolc napirendi pont, egy polgármesterhez intézett interpelláció és „egyebek” voltak terítéken az októberi rendes havi tanácsülésen, Érmihályfalván.

tanacsules1A döntéshozók megszavazták az RMDSZ és a PSD (a szociáldemokrata párt) székházának újabb öt évre szóló bérleti szerződését, jóváhagyták a harmadik negyedév költségvetéséről szóló kimutatást, elfogadták a város hosszú távú fejlesztési stratégiáját, valamint az önkormányzati apparátus bővített működési keretét (organigrammáját) is. Megszüntettek, illetve meghosszabbítottak két ANL- és egy szociális lakásra vonatkozó szerződést, illetve városi tulajdonba vettek egy 22 hektáros Natura 2000 program által védett területet.

A Nyakó József polgármesterhez intézett interpellációban Csengeri Csongor RMDSZ-es önkormányzati képviselő a sportcsarnok nyitvatartási rendjét kérte betartatni. Mint mondta, naponta több focicsapat és kézilabda csapat veszi igénybe a csarnokot, a takarítók pedig a felkészülésük idejét veszik el azáltal, hogy a nyitvatartási idő alatt takarítanak. A polgármester tudomásul vette a jelzést, megoldáskeresést ígérve a zsúfolt sportcsarnoki program átszervezésére.

Költségvetés módosítás gyanánt megszavaztak, illetve kiszavaztak a város költségvetéséből 421 ezer lejt (bíróság által megszabott büntető kamat és perköltség), egy olyan székelyföldi cégnek, mely, mint kiderült, soha nem végzett semmilyen szolgáltatást a városnak. A céggel még 2009-ben kötött szerződést az akkori városvezetőség, amelyet csak 2013-ban „fedezett fel” és terelt peres útra a jelenlegi apparátus. Tény, hogy a pert elvesztették, a város tartalékalapjából pedig tetemes összeg vándorol egy olyan cég számlájára, mely sosem nyújtott semmilyen ellenszolgáltatást a hivatalnak.

Ismételten felvetődik a kérdés: inkompetens városvezetők hibájából vajon hány ilyen „derült égből adósság” szakad még az adófizetők nyakába? Mert ugye el lehet mondani ismét az ügyről, hogy ez is Kovács Zoltán ex-polgármester és csapatának sara, hisz három évig nem tettek lépéseket az ügyben. De a 2012-es választásokat követően milyen alapossággal vette át a jelenlegi vezetőség a város anyagi helyzetét, vizsgálta át az érvényben lévő szerződéseket és egyebeket, ha még évek múltával is hullnak kifelé a csontvázak a szekrényből?

Az ügy részleteire visszatérünk.

Sütő Éva

 

Facebook