Újbóli felhívás egységes, politikamentes ünneplésre!

Újbóli felhívás egységes, politikamentes ünneplésre!

Ugyan első felhívásunk nem ért célt és a március 15-i nemzeti ünnepünk közös és politikamentes megszervezésével kapcsolatban tett javaslatunkat a másik politikai oldal elutasította, mégis, érezve és ismerve városunk magyarságának ezzel kapcsolatos elvárásait, újból kísérletet teszünk a siker elérésére.

Éppen ezért a válaszszöveg tartalmi és stílusbéli elemeire való viszontválasztól eltekintünk, hiszen az azzal kapcsolatos következtetéseket az elmúlt két évtized történéseinek ismeretében minden olvasó maga is levonhatja. Számunkra nemzeti ünnepeink kapcsán csupán egy dolog fontos, hogy azokat városunk valamennyi magyar polgára a magáénak érezze és azokon politikai pártállástól függetlenül és akadályoztatás nélkül részt vehessen.

Az, hogy Nagyváradon ez nincsen így, ismételjük, kizárólag azon politikusok vétke, akik e jeles ünnepünkben sem látnak egyebet, mint közéleti erődemonstrációs lehetőséget, hasznos alkalmat arra, hogy pártos üzeneteiket nagyobb „tömeg” előtt mondhassák el. Pedig ezen politikusok is tudják, a nagyváradi magyarok március 15-én semmi egyebet nem szeretnének, mint közös, békés és lehetőleg politikamentes ünnepet.

Ennek elérése érdekében az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete a Magyar Polgári Párttal egyetértésben azzal fordult az RMDSZ döntéshozóihoz, hogy kerüljön mihamarabb rögzítésre egy időpont a közös ünnep megszervezésének megbeszélésére. Egyetlen feltételt fogalmaztunk meg, jelesül azt, hogy a két szervezet politikusai tartózkodjanak a szónoklatoktól, hiszen eddig is ez volt a megállapodás fő akadálya.

Továbbra is meggyőződésünk, hogy az alkalomhoz illő kulturális programok és az anyaországi vezetők üzenetei, esetleg személyes jelenléte és felszólalása elegendő lesz az ünnep teljességéhez. Úgy gondoljuk, hogy politikusaink részéről egyáltalán nem nagy ár ez azért, hogy a város magyarsága végre békében és méltó módon, egységesen ünnepelhesse a magyar szabadság napját.

Ismét megállapítjuk, szégyen reánk nézve, hogy velünk ellentétben a román politikum minden szembenállást félretéve képes legnagyobb ünnepeinek közös megülésére, és ezzel egységet demonstrál a külvilág felé. Közösségünk jelen helyzetében semmi sem lehet pozitívabb üzenet, mint az, hogy tudunk ünnepeinknek együtt örülni, van erőnk a megosztottságon felülemelkedni.

Különösen olyan körülmények között, amikor az idei évben ünnepünk hétvégére esik, ezért valóban kötöttségek nélkül szervezhetünk meg valamennyi kapcsolódó eseményt. Előre mutató, hogy a korábbiakban a Néppárt által kezdeményezett Szent László téri néptáncos toborzó mellé új és népszerű programot sikerült kiharcolnunk, hiszen idén Nagyvárad Polgármesteri Hivatalának támogatásával a főtéren, az esti órákban, a Beatrice együttes magyar nemzeti zenei koncertjén vehetünk majd részt.

Összegzésképpen tehát kijelentjük, tovább folytatjuk küzdelmünket azért, hogy 2020-ban, száz évvel a trianoni békediktátum után Nagyváradon, a magyar emberek akarata szerint, március 15-én együtt, egységben és politikamentesen ünnepelhessünk. Még több mint három hetünk van a megállapodásra!

Tesszük ezt azért, mert az általunk szorgalmazott megegyezés önmagán túlmutatva utat nyithatna ahhoz, hogy végre megyénkben is létrehozzuk azt az új egységet, melyben minden magyar embernek helye van.

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete

Facebook