Véget kell vetni a zsarolás és hazugság korszakának!

Véget kell vetni a zsarolás és hazugság korszakának!

Elképedéssel és felháborodással olvastuk megyénk magyar sajtójában, hogy az RMDSZ megyei és nagyváradi fő jelöltjei a Magyar Polgári Pártot teszik felelőssé, amiért megyei frakciójuk hetedik helyét Péter I. Zoltán mindenki által tisztelt és nagyra becsült helytörténészünk elhunytát követően nem töltötték be. A megyemenedzseri minőségében az elmúlt négy év fájdalmas eredménytelensége miatt sokszorosan leszerepelt és most tanácselnök-jelöltté felbuktatott Szabó József szerint “bosszantó, ha valaki elfut a képviselet elől pontosan akkor, amikor arra lehetőség adódik”. Ugyanott Cseke Attila RMDSZ-es nagyváradi polgármesterjelölt arról panaszkodik, hogy „sajnos nem állt lehetőségünkben a választáson megszerzett teljes erőnket felmutatni, ugyanis az MPP jelöltje írásban lemondott képviseleti, érdekérvényesítési jogáról”. Az igazság megköveteli az alábbi tisztázó tényközlést:

  1. 2016-ban az RMDSZ és az MPP Bihar megyei szervezetei a helyi választások tárgyában együttműködési megállapodást kötöttek, melynek értelmében a két szervezet támogatja egymást, illetve az MPP megkapja az RMDSZ megyei listájának nyolcadik helyét. Az írásos megállapodásból szervezetünk a sokszori ígéret ellenére mai napig nem kapott saját példányt, annak aláírására ugyanis rögtönzött körülmények között, 2016 március 15-én, a Szacsvay-szobornál tartott ünnepségen került sor.
  2. Az RMDSZ a megállapodást heteken belül, már a választási kampány alatt megszegte, amikor is Berettyószéplak községben az egyedüli magyar polgármester-jelölttel, az MPP-s Helmeczi Tiborral szemben a román liberálisok jelöltjét támogatta. Jellemző adalék, hogy az idei választásokon is hasonlóan járnak el, hiszen ugyanitt már alá is írták a helyi PNL és az RMDSZ közötti együttműködési megállapodást, ezzel igyekezvén jó pontokat szerezni Ilie Bolojan megyei PNL-elnöknél a katasztrofálisan megromlott viszony javítására és helyzetük mentésének reményében. Magyarán, idén ismét elkezdték a román jelölt melletti kampányolást, holott Berettyószéplakon van magyar polgármesterjelölt.
  3. Péter I. Zoltán sajnálatos áprilisi elhunytát követően már június elején szóba került az üressé vált megyei hely feltöltése, amikor is maga Cseke Attila megyei RDMSZ-elnök egy telefonos beszélgetésen azt a feltételt szabta az MPP-s megyei tanácsos beiktatásához, hogy az MPP Bihar megyében a kampány kezdetéig színleljen, majd látványosan bontsa fel az Erdélyi Magyar Néppárttal megkötött választási megállapodását. Ezt az MPP részéről megtagadtuk, így a tanácsosi hely üresen maradt.
  4. Szemenszedett hazugság, hogy “elfutottunk a képviselet elől”, hiszen jeleztük, hogy igényt tartunk a tanácsosi helyre, ugyanis a korábbi megállapodást a magunk részéről – igaz egyoldalúan – de betartottuk. Egy “bűnünk” volt, nem szegtük meg az új és egyébként az RMDSZ-t nem érintő megállapodásunkat, melyet az Erdélyi Magyar Néppárttal kötöttünk. Emiatt Cseke Attilától azt a választ kaptuk, hogy “most nem prioritás a tanácsosi hely betöltése”.
  5. Szemenszedett hazugság, hogy a szóban forgó hetedik tanácsosi hely feltöltésének május óta bármilyen közigazgatási akadálya lett volna, hiszen annak a közigazgatási törvénykönyv rendelkezései szerint az a feltétele, hogy a párt, jelesül az RMDSZ jelezze a tanácsosi hely betöltetlenségét, majd kérje következő tanácsosjelöltjének beiktatását.
  6. Szintén szemen szedett hazugság, hogy az MPP lenne felelős a tárgyalt hely üresen maradása miatt, hiszen, amennyiben az RMDSZ ezt a helyet nem kívánta a megállapodottak szerint számunkra biztosítani, könnyedén iktathatta volna következő jelöltjét. Ehhez csupán annyit kellett volna tenniük, hogy írásban igazolják, hogy a nyolcadik helyen szereplő Helmeczi József nem tagja az RMDSZ-nek, ezért kérik a kilencedik jelölt iktatását.
  7. Ezt bizonyára azért nem tették, mert az MPP-s hely után a hamis összefogás jegyében a kilencedik helyen a cigányság képviselője, Lakatos János következik, és mivel a jelek szerint a számukra tett ígéreteket sem tartották be, így még egy helyet kellett volna ugraniuk, ami komolyabb botránnyal járt volna.
  8. Fontos tudni, hogy az RMDSZ esetében rendszeres gyakorlat, hogy a kényelmetlenné vált jelöltek mandátumait nem igazolják és a jelöltlistákon őket kihagyva, a hátrább szereplő, de “megbízható” személyek lesznek tanácsosok. Ez is mutatja, hogy az MPP esetében nem valamely közigazgatási akadályról, vagy a hely elutasításáról volt szó, csupán arról, hogy szervezetünket megzsarolták annak érdekében, hogy bontsuk meg a nemzeti tábor egységét. Mi erre nem vagyunk hajlandóak.
  9. Szintén érdemes tudni, hogy a megyei tanácsban a PNL esetében a májusban mandátumáról lemondott Sebastian Lascu helyét már júniusban pótolni tudták, Alina Buzle személyével, eszerint, amennyiben egy pártnak valóban fontos és sürgős a frakciója teljes létszámának helyreállítása, az egy hónap leforgása alatt megoldható.
  10. Szégyenletes, az ahogyan ebbe a gyalázatos ügybe az általunk is nagyra becsült Péter I. Zoltán emlékét példátlan gátlástalansággal belekeverni igyekeznek, főként olyan körülmények között, amikor a járványhelyzet miatt számos elhunyt tisztességes körülmények közötti elbúcsúztatása szenvedett halasztást, vagy vált lehetetlenné, ugyanakkor világossá vált, hogy a mandátumigazolás körüli huzavona mögött nem kegyeleti okok, csupán szánalmas politikai taktikázás található.

Összegzésképpen két következtetés vonható le. Egyrészt a Bihar megyei RMDSZ vezetőivel kötött megállapodásokra egyetlen szervezet sem építhet, illetve az RMDSZ választási jelöltlistáira feliratkozók esetében mindig kétséges, hogy jó szereplés esetén a mandátumukat valóban át is vehetik-e. Másrészt jelen eset pontos képet ad arról, hogy az idei helyi választások esetében az RMDSZ megyei és nagyváradi fő jelöltjei, Szabó József illetve Cseke Attila bármilyen eszközt képesek bevetni politikai versenytársaik lejáratására és az elkövetett szerződésszegések leplezése érdekében. Eszerint a választás még meg sem történt, de jelöltként máris megbuktak. Ilyen körülmények között sokszorosan is helyes döntésnek bizonyult, hogy nem engedtünk a zsarolásnak és az Erdélyi Magyar Néppárttal kötött megállapodásunkkal fontos tartópillérjeivé váltunk az új Bihar megyei magyar egységnek.

A Magyar Polgári Párt Bihar megyei szervezete

Facebook