Visszavonták a szerződéskötést tartalmazó döntést

Utólagosan vonták vissza a szerződéskötést tartalmazó döntést

Mint arról már beszámoltunk, az augusztusi rendes havi tanácsülésen szerződést hosszabbított a mihályfalvi döntéshozó testület a református egyházzal, amelynek értelmében további egy esztendőre igénybe vette az Aranykapu napközi két osztálytermét (Kálvin János utca), illetve a Bernáth József nevet viselő egyházi ingatlant (Márton Áron utca), amelyben a step by step osztályok működtek. A Bernáth József iskolaházra (a kerekeskúti iskola) meghosszabbított egy éves szerződés nem tartalmazott bérleti díjat, mint ahogyan tavaly és tavalyelőtt sem. Az egyház és az önkormányzat közötti megállapodás ingyenes használatra szólt, amelyet a presbitérium, amint kézhez kapott, alá is írt.
A fejleményekhez még hozzá tartozik az is, hogy a Zelk Zoltán Általános Iskola igazgatói tanácsa az augusztus 28-i tanácsülést követően, az immáron megkötött ingyenes szerződés ellenére úgy döntött, mindkét egyházi épületet kiüríti, saját osztálytermeibe helyezve el a kisdiákokat, figyelmen kívül hagyva az alternatív osztályok szülői közösségének tiltakozását, illetve felülírva a már megkötött szerződést.

i2Vagyis Csengeri Csongor  (a képen balról) iskolaigazgató, amire előzőleg önkormányzati képviselőként felnyújtotta az ujját – és nem első alkalommal teszi ezt -, azt pár nap múlva iskolaigazgatói minőségben leszavazta, élen  az igazgatói tanáccsal. Így, a jól bejáratott, egyházi szellemben működő két közösség végérvényesen átkerült a Zelk Zoltán-iskola ingatlanaiba. Tiltakozásul a szülők még a DIGI 24 tévé nagyváradi stábját is a helyszínre hívták, akik utólag szinte csak az iskolai, illetve az önkormányzati nézőpontot adták közre, megfejelve azzal a valótlansággal, miszerint az ominózus döntést a magas bérleti díjra való tekintettel kellett meghozni.

Mivel az egyházi épületekre kötött ingyenes, illetve az évi 1000 lejes (napközi) használatú szerződés a mai napig érvényben volt, azonnali tanácsülést hívtak össze, hogy azt utólagosan visszavonják.
A szerződésszegésnek lennének ugyan jogi következményei, ám hogy él-e vele a református egyház vagy sem, még a jövő titka. Ugyanis a szerződés-diktátum – mivel a feltételeket a városvezetőség szabta – egyoldalúan köttetett és egyoldalúan bontatott fel.
A Bernáth József iskolaházra pedig tiltakozásul kikerült a gyászlobogó.

i1A második napirendi pontban a Báthory István utca 32 sz. alatti iskolaépületről döntöttek, amelyet az integrált oktatásra szakosodott nagyváradi iskolaközpont helyi kirendeltségének adtak át. Ahhoz, hogy ez a fajta oktatási rendszer megkezdhesse működését Érmihályfalván, székhelyet kellett számukra biztosítani.

A harmadik napirendi pontban a helyi vízgazdálkodási osztálynak a Bors községben központosított regionális céghez való csatlakozását fogadták el (ez volt a másik sürgős ügy, amely a tanácsülés azonnali összehívását igényelte).
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy 22 észak-nyugat bihari település létrehozta az Észak-Nyugati Önkormányzati Fejlesztési Társulást annak érdekében, hogy közösen találjanak megoldást az ivóvíz- és csatornahálózatok kiépítésére, illetve a félbe maradt beruházások befejezésére. A Brüsszelből kapott pozitív visszajelzés eredményeként tovább futnak majd megkezdett beruházások, mely az újabbakkal összességében mintegy 70 millió euróra rúgnak. A program nagy jelentőséggel bír, ugyanis az észak-nyugat bihari térségben mindenhol elkészülhet az ivóvíz- és csatornahálózat. Idetartozik még, hogy 2014-től már csak regionális szolgáltatók pályázhatnak infrastrukturális fejlesztésekre.
Az utólagosan megszavaztatott negyedik napirendi pont, az önkormányzati szektorok személyzeti költségeinek kiegészítését hagyta jóvá, szeptember hónapra.

Az azonnali tanácsülésen tizenkét RMDSZ-es önkormányzati képviselő volt jelen. A néppártos tanácsosok arra hivatkozva, hogy nem telefonálták le nekik a tanácsülés anyagának átküldésével egyidejűleg a gyűlés pontos időpontját, nem vettek részt azon.

Sütő Éva

Facebook