Vonják vissza a szigorított határellenőrzésre vonatkozó EU-rendeletet!

Vonják vissza a szigorított határellenőrzésre vonatkozó EU-rendeletet!

A magyar–román határon április elején bevezetett, fokozott mértékű határellenőrzések ügyében többen is megkeresték Tőkés László európai képviselőt, közbenjárását kérve a kialakult tarthatatlan helyzet orvoslása érdekében. Hasonló panaszok érkeztek a többi „külső” schengeni magyar határ viszonylatában, Délvidékről és Kárpátaljáról. Ezeken a határokon, illetve határátkelőhelyeken a várakozási idő napok alatt két-három órásra emelkedett. Ez a körülmény gyakorlatilag ellehetetleníti azok életét, akik a határok különböző oldalain laknak és dolgoznak, vagy éppen tanulnak, de az emberi és rokoni kapcsolattartást, valamint a mindennapi élettevékenységet is gátolja. A határ menti életre berendezkedett több ezernyi embernek havonta 60–80 esetben kell elszenvednie a szigorított határellenőrzés megalázó tortúráját. És akkor még nem esett szó azokról a romániai, erdélyi milliókról, akik külföldön dolgoznak, és akikre évi többszöri hazatérésük – például ünnepek – alkalmával ugyanez a méltatlan bánásmód vár.

Tegnapi késő esti parlamenti felszólalásában erdélyi képviselőnk európai polgártársai érdekei védelmében szólalt fel, a szükségtelen és értelmetlen szigorított határellenőrzést téve kifogás tárgyává. Az Unió egyik legnagyobb vívmánya, a mozgás szabadsága szenved csorbát ezáltal azok esetében, akiket teljesen méltatlan módon az európai hatóságok a migránsválság miatt „büntetnek” – mutatott rá Tőkés László. Nem csoda, hogyha ezek után a schengeni övezeten kívüli EU-országok polgárai másodrendű uniós polgároknak érzik magukat. Az európai állampolgárok vegzálása ugyanakkor az euroszkeptikusok táborát növeli – ami végképp senkinek sem jó. Megállapítható, hogy a migránsválsággal és az erősödő terrorizmussal szembeni tehetetlenségében Brüsszel ilyen formális és öncélú intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, és növelni a biztonságot.

Rövid felszólalását európai képviselőnk azzal a felhívással zárta, hogy a Parlament és a Tanács vonja vissza szigorító határellenőrzési rendeletét, vagy pedig más úton – nevezetesen az ellenőrzés technikai feltételeinek javításával vagy a határátkelési kapacitás növelésével – gondoskodjon a kommunista időkre emlékeztető, lehetetlen viszonyok megjavításáról.

Brüsszel, 2017. április 27.

Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája

 

F E L S Z Ó L A L Á S

az uniós határátkelés megkönnyítése tárgyában

Romániai magyar képviselőként a magyarországi és a vele határos országok európai polgárai érdekében emelem fel a szavam, akik az Európai Parlament és a Tanács 2017/458. számú rendeletének a bevezetése óta alkalmanként 2,5–3 órai várakozást kénytelenek elszenvedni a határokon, a szigorított határellenőrzés következtében.

A szigorítások alkalmazását értelmetlennek és szükségtelennek tartjuk. Ezek az Európai Unió egyik legnagyobb vívmányának, a mozgás szabadságának áldásaitól fosztják meg a tagországok polgárait. Mintha mások – a törvénytelen bevándorlók – bűneiért akarná büntetni az Unió saját polgárait és határon túli hozzátartozóikat.

Kérjük, hogy a Parlament és a Tanács vonja vissza vonatkozó rendeletét, vagy más úton gondoskodjon a kommunista időkre emlékeztető, megalázó határátkelési viszonyok megjavításáról.

Brüsszel, 2017. április 26. Tőkés László EP-képviselő

 

Facebook