Vörös despoták búzaáldás idején

Vörös despoták búzaáldás idején

Pár gondolat erejéig visszatérnék az Érmelléki Gazdák Egyesületének szervezésében megejtett partiumi búzaösszeöntésre. Az ember nem szívesen elegyít gyalázatos dolgokat ilyen szakrálisnak számító ceremóniába, viszont szó nélkül sem lehet hagyni, hogy a szalacsi tájházat megyei parancsra szinte megközelíthetetlenné tette a helyi elöljáróság az odavezető út „felszántásával”, s amikor valahogy mégis felevickéltek a személygépkocsik a helyszínre, lefelé menet útjavítás címén kőrakásokkal zárták el az amúgy is feltúrt utat, mivel az esemény valószínűleg nagyon csíphette a megyei tulipánosok szemét. Bár az érmelléki gazdaegyesület tudvalevőleg civilszervezet és egyetlen politikára utaló szó sem hangzik el rendezvényeiken, továbbá a régió értelmiségi rétegének színe-java is megtiszteli jelenlétével a szervezetet, valami mégis arra sarkallja az RMDSZ despotikus bagázsát, hogy keresztbe tegyen mindennek, ami nem a tulipán égisze alatt zajlik.

Tény, hogy nagy nehezen találtak egy levezető dűlőutat, amelyen elérhették a falu egyik járható utcáját, így néhány kellemetlen koppanás és kisebb-nagyobb árokból való kitolatás után szerencsésen végződött a tulipános betartás kálváriája, annak ellenére, hogy az egymás iránti tisztelet jeléül az ÉGE azoknak a gazdaszervezeteknek is kiküldte a meghívókat, akik vasárnap, azaz a szalacsi előtt két nappal Mezőpetriben öntötték egybe a búzát, de amint várható volt – nyilván pártukázra –, senki nem tisztelte meg jelenlétével a “sóúti” eseményt. Mondanom sem kell, hogy a Nemzeti Összetartozás Évében az érmelléki gazdaszervezetek a mezőpetri összeöntésre nem kaptak meghívót, de ők már megszokták, nem is veszik zokon.
Nem lehet szó nélkül hagyni azt sem, hogy a mezőpetri összeöntést kutyafuttában hozták össze, megelőzve a korábban meghirdettet szalacsit (már nem újság a koppintás), ugyanakkor elég szokatlan fogás volt az is, hogy Szabó József bihari megyemenedzser, megyei tanácselnök-jelölt is megragadta az alkalmat elmondani az esemény, valamint saját jelenléte célját – Szatmár megyében.
A szalacsi betartások tükrében csak arra tud gondolni az ember, hogy kampány idején Szabó József szívéből, saját köreiben a megyehatáron is túlcsordul a szeretet…

Ekkora az erdélyi magyar szocialisták lelke, na…

Sütő Éva

Facebook