A hivatal reagált a Lezárt projektek helyett újabb fantomtervezet: 22 hektáros szabadidő park című írásunkra

A hivatal reagált a Lezárt projektek helyett újabb fantomtervezet: 22 hektáros szabadidő park című írásunkra

Tekintettel a Lezárt projektek helyett újabb fantomtervezet: 22 hektáros szabadidő park című cikkre, amit a www.erinto.ro honlapján jelentettek meg, 2020. február 24-én, az állításokkal ellentétben: ,,…a technológiai líceum sportlétesítménye befuccsolt egy rosszul összeállított dokumentáció miatt (persze felelős az nincs, pedig törvényesen számon lehet kérni)…,…Ezek helyett 22 hektáros szabadidő park, szabadtéri színpad, amfiteátrum, kültéri fitnesz-, mini foci-, elektromos gokart- meg gördeszka pálya a prioritás… és … Érmihályfalván még egyetlen benyújtott vagy elkezdett projektet sem zártak le, nem adtak át.” – ezúton szeretnénk a válasz jogával élni és a következő megjegyzéseseket fűzni hozzá:

Az elején szeretnénk leszögezni, hogy a mi állításaink a helyes információ átadása céljából, kizárólag technikai jellegűek, pártatlan, nem politikai indíttatásúak; azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a továbbiakban nem szeretnénk, ha politikai csatába kevernének bennünket.

Az az állítás, miszerint a technológiai líceum sportlétesítménye befuccsolt egy rosszul összeállított dokumentáció miatt, egyszerűen nem igaz,  határozottan ellentmondunk ennek az állításnak.

Cáfoljuk, ugyanakkor azt a felvetést is, hogy a projekt lebonyolításához szükséges dokumentációt, rosszul állították össze. Mi is kíváncsiak vagyunk, hogy jutottak el ehhez a következtetéshez és ki a felelős személy. Az a projekt, amelyikre utalnak, jelenleg a megvalósítási folyamat egy természetes fázisában van.

A ,,nagy beruházások” finanszírozását, mint  a víz, csatornahálózat, iskolák, utak stb. Románia Kormánya biztosítja nemzeti programokon keresztül ( pld. P.N.D.L) vagy az Európai Unió (pld. P.O.R., P.O.I.M) által, valamint Érmihályfalva város helyi költségvetéséből. A csekély helyi költségvetés, ami rendelkezésünkre áll, nem elég a településünk fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez összhangban azzal a kötelezettségvállalással, amit a román állam vállalt az Európai Unióval kötött csatlakozási szerződés keretében.

A fejlesztési irányelveket, prioritásokat nem mi határozzuk meg, hanem az Európai Unió, amiket Románia nemzeti és regionális stratégiába foglalja és végezetül mi ezek alapján tudunk lavírozni a prioritások között.

Az Európai Unió kötelező előírásainak megfelelően 26 négyzetméter / lakos zöldövezetre van szükségünk. Nem mi, a polgármesteri hivatal apparátusa, hanem az Európai Unió határozza ezt meg. Ez a norma a nemzeti jogalkotásban is szerepel és kötelezővé vált minden helyi önkormányzat számára. Minden kötelezettség fontos, éppen azért, mert kötelezőek, akkor is, ha vízellátásról, szemétgazdálkodásról, kerékpárutakról, iskolákról vagy zöldövezetekről stb. beszélünk.

A Regionális Operatív Program keretében 6 pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül három, vagyis a fele tartalmazza az oktatási infrastruktúra korszerűsítését, bővítését, építését!!! Mindez arra utal, hogy Érmihályfalván az oktatás színvonala számunkra elsőbbséget élvez!

A nemzeti finanszírozási források számos tényezőtől függnek, amelyeket mi, helyi szinten, nem tudunk szabályozni. Az európai források biztosak, azonban ezekre szigorú szabályok vonatkoznak, amiért lehetetlen őket rövidtávon megvalósítani.

Ìgy, az 5 millió euró értékű projekt, amelyikben a központi tömbházakat, energetikai hatékonyságának növelése céljából, felújítunk, valamint a város mobilitási infrastruktúrájának (utak, kerékpár utak és közszállítás) kiépítése a cél, a 2022-es év végéig tudjuk megvalósítani. A hat pályázat közül kettőnek a finanszírozása le van szerződve, a harmadik a közvilágítás korszerűsítése aláírás előtt van, míg a következő három pedig a műszaki értékelés szakaszában van. Ezeknek a megvalósítási határideje 2023.

Egyébként a finanszírozási kérelem leadási időszak (a projekt benyújtásának határideje) olyan városok esetében, mint amilyen mi is vagyunk, elég rövidek, 4-5 éves szünetekkel. A köztes időszakban egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy letegyünk uniós forrásokra finanszírozási kérelmeket.

Rus Erika Ibolya
Indrie Ovidiu Dan
Nagy Szabolcs-Imre
                                                                                                                  *************

 

Válasz a hivatalnak

A kérdés egyszerű volt: az elmúlt nyolc év alatt  hány projektet zártak le? Nem az, hogy a jövőben milyen megvalósításokra kerül sor, amikor a projektek önrészét is csak kölcsönből tudjuk állni. Ennek az egyszerű kérdésnek nem politikai, inkább hétköznapi, közügyeket érintő jellege volt (nem mi kevertük a közügyekbe a politikát a rendkívüli tanácsülésről megjelent névtelen, uszító írásban (ermihalyfalva.ro), amelyben az áll, hogy (…) az előterjesztést (…) a már megszokott módon az EMNP-s tanácsosok sajnos nem szavazták meg).” Mintha ezen állna, vagy bukna valami.

Rus Erika Ibolyát lehet, hogy az RMDSZ-es frakció önkormányzati képviselői ismerik, viszont a mi frakciónk sajnálatos módon eddig nem is hallott róla, mivel ránk, ellenzékiekre úgymond „nem tartozik” a hivatali apparátushoz tartozó személyek beosztása, neve, hivatalba lépésének ideje (a reagálásban sem tartották fontosnak feltüntetni). A felülírott három hivatali személynek ott helyben kellett volna referálnia – ismétlem – a lezárt projektekről szóló felvetésekről, nem egy utólagos „disszertációt” küldeni a jövőbeni tervekről, amelyek 2023-ig húzódnak majd.

Ezzel lezártnak tekintek minden további labdaadogatást, hisz a fenti „reagálásban” teljesen eltértek az elmúlt nyolc év munkájától, illetve az eredeti kérdéstől.

Czeglédi Júlia, EMNP-tanácsos 

(Szerkesztőségi megjegyzés: Először és utoljára hozzuk le díjmentesen a hivatal politikai kampány ízű szövegét, mivel úgy ítéljük meg, az RMDSZ-frakció és Nyakó József polgármester három “civil” alkalmazott háta mögé bújva referált inkább a következő évek terjedelmes és hathatósnak szánt megvalósításairól, mintsem a korábbi cikkünkben leírtakról. Hogy ne érje szó a ház elejét, a sajtóetikának eleget téve ezúttal kivételt tettünk. Igencsak rosszul állhat a szénájuk, ha már ránk fanyalodnak.)

Facebook