2400 tonna margittai hulladék – Még visszavonható

Idén május 29-én határozat született, hogy Érmihályfalva évente befogad 2400 tonna háztartási hulladékot Margittáról. A döntés a közvélemény megkérdezése nélkül született, csupán 12 önkormányzati képviselő döntötte el.
Az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői nem szavazták meg, a párt városi szervezete tiltakozó aláírásgyűjtést kezdeményezett. Közel három hét alatt 1195 aláírás gyűlt össze. Július 8-án nyújtotta be a Néppárt érmi-hályfalvi szervezete azt a határozattervezetet, misze-rint kérik az előző határozat visszavonását, éspedig: Margitta ne szállítsa a hulladékát Érmihályfalvára, így is éppen elég szennyezett a környezetünk.
A Néppárt ugyanakkor köszönetet mond azért a sok összegyűlt aláírásért, amellyel az érmihályfalviak támogatták a környezet és a város érdekében tett kezdeményezésüket.
2013. április 5-én beadványt nyújtottam be a helyi tanácshoz melyben javaslom a gyalogosok által használt járdának az úttesttől való elkülönítését a Kölcsey Ferenc utcán. A Kölcsey Ferenc egy keskeny utca, két jármű nem fér el egymás mellett, anélkül hogy ne veszélyeztetné a gyalogosok testi épségét.
Sajnos jelen pillanatig nem történt semmi ez ügyben.
A Kölcsey Ferenc utca, valamint az Avram Iancu utcán ezidáig csak ígéretek születtek az új vízhálózatra való csatlakozással kapcsolatban. A lakosok az egész nyarat vezetékes víz nélkül voltak kénytelenek átvészelni. Több eredmény nélküli szóbeli beszélgetést követően írásos beadvány volt leadva az önkormányzathoz, hogy az új vízhálózatra csatlakoztassák e két utcát. A válasz ,,Türelem”. Kinek van még ennyi idő után is türelme?
Több beadványt nyújtottunk be az elmúlt évben, hogy hozzájussunk ahhoz a szerződéshez, a-mely az érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal és egy bizonyos Human Service Agency KFT között köttetett. Ez egy lízing cég, amely alkalmazottakat vesz fel a városháza helyett, ahol ennek bürokratikus akadályai vannak. 2013 májusában végre választ kaptunk, mely szerint az önkormányzat ezen a cégen keresztül foglalkoztat egy újságírót, két traktoristát, egy villany-szerelőt, három takarítót, egy karbantartót és egy küldöncöt. A kilenc alkalmazottért a tanács ennek a bizonyos cégnek havonta 14765,05 lejt fizetett (2013 április).

Czeglédi Júlia, tanácsos
2013 Augusztus 27.

Facebook